Tuhat noorkotkast ja kodutütart koguneb Lammasmäele

Lisaks ühisele suurlaagrile korraldatakse noorkotkastele ja kodutütardele maakondlikke kokkusaamisi. Pildil on Järvamaa noorkotkaste ja kodutütarde kevadlaagris osalejad Väätsa vallas.

FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Tuleval nädalal esmaspäevast reedeni peetakse Lammasmäel noorkotkaste ja kodutütarde suurlaagrit Spekter, kus osaleb tuhatkond noort.

Kodutütarde peavanema Ave Proosi sõnul on seekordne laager erakordne osalejate suure arvu poolest ning seetõttu, et kaasatakse senisest rohkem organisatsiooni mitte kuuluvaid noori. "Üle tuhande osalejaga laager on meie jaoks uus ja suur väljakutse, mille nimel on korraldusmeeskond palju tööd teinud," lausus Proos.

Suurlaagris osalevad reeglipäraselt kõikide noorkotkaste malevate ja kodutütarde ringkondade esindused. Lisaks on seekord laagris külalisesindused Poolast ja Leedust ning keelekümblust saavad vene kodukeelega noored.

Suurlaagris omandatakse mitmesuguseid oskusi ja teadmisi kodutütarde ja noorkotkaste organisatsioonist ning nende seotusest riigikaitsega laiemalt. Noored saavad osaleda õppetegevuses, loodusmatkal ja ekskursioonil ning panna proovile oma meeskonnatööoskused spordipäeval.

"Soovime noorteorganisatsioonide tegevusi avardada ning taolise laagri korraldamine on selleks suurepärane võimalus. Lisaks noortele kaasame laagrisse senisest enam täiskasvanud juhendajaid, kes ei ole varem meie tegevuses osalenud ning kelle hulgast saame loodetavasti täiendust noortejuhtide ridadesse," ütles Ave Proos.

Laager toimub tänu kaitseministeeriumi noorte isamaalise hariduse programmile.

Tagasi üles