Riik korrigeeris Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala eeskirja

Maastikukaitseala. Pilt on illustreeriv.

FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Vabariigi valitsus muutis 1986. aastast kaitse all olnud Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala välispiiri, tsoneeringut, kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. 

 "Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala moodustamisest on möödas üle 30 aasta. Selle ajaga on sealne looduslik pilt muutunud oluliselt mitmekülgsemaks. Lisaks väärtuslikele ja üsna ainulaadsetele pinnavormidele võime alalt leida haruldased vanad laane- ja salumetsad ning mitmed kaitsealused liigid. Selle kõige hoidmiseks ja säilitamiseks oligi vajalik kaitseala piiride ja kaitsekorra ajakohastamine," selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler maastikukaitseala kaitseeeskirja korrigeerimise vajadust.

Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas asuvas Võlumäe-Linnamäe maastikukaitsealal kaitstakse geoloogiliselt ehituselt omapäraseid pinnavorme, vana loodusmetsa, kaitsealuseid taime- ja samblaliike ning nende kasvukohti. Kaitsealale jäävad I kategooria kaitsealuse taimeliigi villtulika ja II kategooria kaitsealuse samblaliigi rohelise kaksikhamba kasvukohad. Maastikukaitseala kuulub osaliselt Natura 2000 võrgustikku.

Vanade loodusmetsade ja I ning II kategooria kaitsealuste liikide säilitamiseks moodustati sihtkaitsevöönd, kus majandustegevus on keelatud. Maastikukaitsealast arvati välja põllumaa ja asustuse lähedale jäävad vähem väärtuslikud alad. Kaitseala haldaja ehk keskkonnaameti nõusolekul on lubatud alale ehitiste püstitamine ning veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine. Piiranguvööndis lubatakse keskkonnaameti nõusolekul turberaiet teha kuni kahe hektari suurusel langil ja lageraiet halllepikutes kuni ühe hektari suurusel langil ning puitu kokku ja välja vedada külmumata pinnaselt. Kogu kaitsealal lubatakse maastikusõidukiga sõita suusaradade sissesõitmisel ja hooldamisel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles