Tapa vallas rakendatakse töötuid avalikule tööle

Heakorratööd.

FOTO: Ove Maidla / Postimees

Mai alguses sõlmis Tapa vallavalitsus Eesti Töötukassaga halduslepingu, mille alusel korraldatakse avalikku tööd.


“Avalik töö on ajutine tasuline töö, mis ei eelda töötult kutse-, eri- ega ametialase ettevalmistuse olemasolu, sellele kohaldatakse töötervishoiu ja tööohutuse seadust,” selgitas Tapa valla sotsiaalnõunik Karmen Kaar. Tema sõnul suunatakse avalikule tööle töötuid, kellel on individuaalses tööotsimiskavas märgitud avalik töö ning kes ise on nõus avalikku tööd tegema.

Vald peab töös osalejate töö­ajagraafikut ning maksab töö­tutele ka tasu vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Tunnipalga alammäär on 1,73 eurot ning iga töötu võib avalikul tööl osaleda kuni 10 tööpäeva, kuid ei saa töötada rohkem kui 50 tundi kuus.

“Iga algus on raske, kuid töötud on olnud tublid ning täidavad neile antud tööülesandeid kohusetundlikult,” kiitis Kaar. “Osa töötegijatest on saanud endale ka kindla töö, kui ta on ennast heast küljest, usaldusväärsena ja oskusliku töötegijana näidanud,” lisas ta.

Peamiselt rakendatakse töötuid heakorra- ja puhastustööde tegemises.

Tagasi üles
Back