Käsmu sadam mahutab nüüdsest rohkem aluseid

Majaka sadama arendaja Aarne Vaigu selja taha jääb kai, mis tänavu suvel silla peale sai ja kasutusse võeti.

FOTO: Meelis Meilbaum

Selle suve jooksul on rohkesti panustatud Käsmu sadama arendamisse, luues muu hulgas juurde kohti paatide hoidmiseks. Puudust tuntakse veel vaid abihoonetest.

Käsmu Majaka sadamas on sel­lest suvest kaks kaid: üks koha­li­ke rannakalurite paatidele, tei­ne nendele paatidele, millega niisama sõidetakse.

“Teine kai oli valmis juba eel­misel aastal, aga silda polnud peal, üksnes postid olid püsti,” kõneles sadama arenda­ja Aarne Vaik, lisades, et kui mul­lu mahutas sadam kümme paa­ti, siis nüüd on koht 20 alu­se­le.

Sellega on sadama võimalused ka maksimaalselt ära kasutatud.

Et sadamat registris ei ole, on seal Vaigu sõnul keeruline toi­metada ja samas puudub või­malus sadama arendamiseks toetust taotleda. Seni ongi Majaka sadamat ehitatud ühis­kondlikus korras ja kohali­ke meeste abiga: üks varustab metallist osadega, teine toob pui­du ja naabripoisid käivad ehitamas.

Kalda kindlustamisega tekkis tänavu sadama territooriumile ka väliterrass, kus on võimalik kontserte korraldada või sadamateatrit teha. Selleks aas­taks on suuremad tööd lõppenud, veel on puudu poid ja sis­sesõidumärgid. Sügiseks saa­vad paika sadama valgustus ja valvekaamerad.

Käsmu küla elanikul ja kalur Lembo Pikkamäel ei ole küll olnud vajadust Majaka sadamat kasutada, sest käib kodu lähedalt merele, aga sellegi poolest kiitis ta Aarne Vaigu ettevõtlikkust.

“Kui tulevikus läheb nii, et ka­lurid peavad hakkama välju­ma kindlatest sadamatest ja maa­buma sadamasse, siis meil on temaga (Aarne Vaiguga – toim.) kokkulepe, et sealt ühe nurgakese peaksime saama meie,” kõneles Pik­ka­mäe.

Majaka sadamas tuntakse vajadust veel vaid abihoonete järele, kuhu kohalikud kalamehed oma võrgud ja aerud hoiu­le saaksid panna, et ei peaks neid kodust iga kord too­ma, või kus vajaduse korral näi­teks paati parandada. “Praegu toovad kalurid võrgud ja aerud kärudega kodust, see on tülikas,” nentis Vaik.

Abihooned võiks ehitada kin­nistutele, millest üks kuulub Vihula vallale, teine sisemi­nisteeriumile ja kolmas kultuu­riministeeriumile. Nüüd taotlebki vald ministeeriumidele kuuluvaid kinnistuid munitsipaalomandisse, et moodustada Käsmu Majaka kinnistu.

“Tahame moodustada ühe kinnistu ja anda sellele alale mitmesuguseid funktsioone,” selgitas Vihula abivallavanem Urmas Osila, lisades, et tulevikus on vallal soov leida kinnistule ka haldaja.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles