Koolitus toob töötud ettevõtetesse

Aqva hotell-veekeskus on üks neist kohtadest, kus pikaajalised töötud koolituse käigus omandatud teooria töösse rakendavad.

FOTO: Arvet Mägi

Rakvere ametikooli eestvedamisel korraldatakse kahe aasta jooksul pikaajalistele töötutele projekt, mille käigus saavad nad koolitust, praktikat firmades, ning võimalik, et ka töökoha.


Rakvere ametikool sai kevadel Euroopa Sotsiaalfonist toetust projektile “Tõhusad meetmed pikaajalise tööpuuduse leevendamiseks”. Projekti abikõlblikud kulud hõlmavad 210 121 eurot, millest ametikool tasub omafinantseeringuna 10%.

Rakvere ametikooli täiendusõppeosakonna juhataja Ada Väät rääkis, et kool on võtnud endale missiooniks olla abiks maakonna töötute aitamisel, sest projektide kaudu on neil võimalik pakkuda töötutele ametikoolis nii koolitust kui individuaalset nõustamist. “Meie õpetajatel on täiskasvanute õpetamisel suured kogemused, nad on läbinud ka spetsiaalse kursuse pikaajaliste töötutega suhtlemiseks,” lisas ta.

Projekti sihtgrupp on 65 pikaajalist töötut. Koolitatakse õmblejaid, pagareid, puidupingitöölisi, autohooldusspetsialiste, klienditeenindajaid ja ehitusvaldkonna töötajaid. Ühe rühma koolitamine kestab kuus kuud.

200 tunni jooksul tegeldakse tööle kandideerimiseks vajalike võtmeoskuste omandamise ja individuaalse nõustamisega. Kutsealane väljaõpe hõlmab 240 tundi, millele lisandub 480tunnine ehk umbes kolme kuu pikkune tööpraktika.

Praktikabaasiks on maakonna ettevõtted, kus oldi kohe nõus töötuid praktikale võtma.

Projektijuht Ülle Käär selgitas, et teades, millised on praktikaettevõtted, saab seda arvestada juba õpetamisel. “Koostöös firmadega ehitame üles õppekavad,” lisas Käär.

Ada Väädi sõnul on aga töötul võimalik ka ise endale sama profiiliga praktikakoht otsida. Näiteks tõi ta võimaluse Tapa või Tamsalu inimesel OG Elektra Tootmise asemel minna ASi Hallik, kui kokkuleppele saadakse. “Me teeme nendega sel juhul eraldi lepingu,” lisas Väät.

Ülle Käär rääkis, et koolitatavad saavad stipendiumi ja nende sõidukulud kom­pen­seeritakse, projekti rahast makstakse palka ka praktikajuhendajatele. “Paindlikkust nõuab see projekt nii meilt kui ette­võtetelt,” lisas Käär.

Üks praktikabaase on Aqva Hotel & Spa, kus pärast ametikoolis saadud teoree­ti­list õpet jagatakse praktilist koolitust tee­nin­dajatele. “Kuna Aqvale on kerkimas uus maja, siis selle projekti raames saame häid kvalifitseerituid töötajaid,” põhjendas OÜ Aqva Hotels veekeskuse juht Marju Tamm, miks otsustati projektis osaleda. Hotelli üks omanikke Roman Kusma on avaldanud lootust, et juba aasta pärast võiks juurdeehitis valmis olla.

Kolmekuulise praktika jooksul saavad töö­tud omandada puhastusteenindaja, ettekandja-kelneri ja hotelliteenindaja oskused.
Ülle Kääri sõnul ei pruugi kõik ettevõtted teha töötule ettepanekut tööle jääda, kuid töökogemus, mis kolme kuuga saadakse, tuleb hiljem igal juhul kasuks. Samuti võimaldatakse neile edaspidist karjää­ri­nõustamist.

“Usume, et see annab suure eelise, kuna praktikante hakkavad juhendama pikaajalise töökogemusega inimesed,” kinnitas ka Marju Tamm.

Rakvere ametikooli koostööpartneriteks sel­les projektis on töötukassa Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa ja Järvamaa osakond, Vin­ni, Sõmeru, Rakke ja Rakvere vallavalit­sus ning Rakvere linnavalitsus. “Saatsime pal­judele omavalitsustele kirja, nemad rea­gee­risid. Arvestasime muidugi sihtgruppi ja kus asuvad ettevõtted, kuhu nad lähevad praktikale,” rääkis Ada Väät.

Ülle Kääri sõnul saab omavalitsusega koos­töös projekti kaasata nn heitunuid, kes pole töötukassas arvel.

Nii Ada Väät kui Ülle Käär rõhutasid, et kursustele ei pea pöörduma töötukassa kaudu, vaid võib otse ühendust võtta ametikooli täiendusõppeosakonnaga.


Tööandjad

Projektis osalejatele pakuvad praktikavõimalust Multi Marger AS, AS OG Elektra Tootmine, Aru Grupp AS, Aqva Hotel & Spa, Lajos AS ja mitu ehitusettevõtet. Lisainfo www.rak.edu.ee.

 

Noori oodatakse karjääriõppekursustele

Euroopa Sotsiaalfondi meetmest saadud toetusega hakkavad sellest õppeaastast toimuma karjääriõppekursused ka töötutele noortele korraga nii Rakvere ametikoolis, Väike-Maarja õppekeskuses, Narva kutseõppekeskuses kui Järvamaa kutsehariduskeskuses. Projekti juhib Rakvere ametikool.

Üks karjääriõppekursus kestab kaks nädalat, millest esimene hõlmab karjääriõpet, suhtlemiskursust, vastavalt soovile individuaalset nõustamist, samuti karjääritestide sooritamist.

“Kuidas CVd koostada, töövestlusel käituda ja palju muud. Oluline on ise esimene samm teha,” rääkis Ada Väät, kelle sõnul pole paljud noored end paraku isegi mitte töötuna arvele võtnud.

Teisel nädalal toimuvad kutseõppeasutustes praktilised meistriklassid, et professionaalse juhendaja käe all erialadega tutvuda.

Valida võib kõigi projekti partnerkoolides õpetatavate erialade vahel.

“Me oleme nõus noori viima teistesse koolidesse, väga põnevaid erialasid on välja pakkuda,” lubas ta.

Meistriklasside käigus saab proovida praktiliselt järele, kas eriala sobib, ja kogeda, missugune valitud töö tegelikult välja näeb.

Varasem omandatud kutse- või muu haridus või lõpetamata jäänud õpingud takistuseks ei saa.

Rakvere ametikoolis algavad karjääriõppekursused 19. septembril.

Tagasi üles
Back