Õiguskantsler: EFSF-i eelnõu kooskõla põhiseadusega on küsitav

Õiguskantsler Indrek Teder märkis oma kirjas riigikogu rahanduskomisjonile, et menetluses oleva Euroopa finantsstabiilsusfondi (EFSF) raamlepingu heakskiitmise eelnõu kooskõla põhiseadusega on küsitav.

Teder märkis, et riigigarantiide andmine EFSFi võlakohustustele ning vastavate otsuste tegemise delegeerimine Eesti valitsusele eeldab riigieelarve seaduse muutmist, sest otsuse eelnõuga reguleeritav väljub riigieelarve seaduses sätestatud riigigarantii andmise reeglitest.

Samuti tõdes õiguskantsler Indrek Teder, et otsuse eelnõu ei taga piisaval määral riigikogu kaasatust ja kontrolli Eesti riigi garantiikohustuste suurenemise üle.

Samas rõhutas Teder, et Eesti põhiseadus ei keela Eesti osalemist EFSFis ning riigigarantiide andmist võlakohustustele, mis tekivad EFSFil seoses euroala liikmesriikidele antava finantsabi rahastamisega.

Liitumisel EFSFiga annab Eesti fondi võlakohustuste põhiosale garantiisid 1,995 miljardi euro ulatuses.

Tagasi üles