Kolonnis kihutatakse ühest punktist teise, tehakse vahepeatusi bensujaamades ja külapoodides ning peatutakse pikemaks ajaks mõnes suuremas paigas.