Tasumata kommunaalmaksud panevad omavalitsused raskesse olukorda

Radiaator.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Mitmel pool Lääne-Virumaal osutab kommunaalteenuseid vald ise või sajaprotsendiliselt omavalitsusele kuuluv asutus. Kuigi enamik inimesi maksab toasooja eest korralikult, on ka neid, kes seda ei tee, ja nii on aastate jooksul kogunenud suured võlad, mis mõnel puhul hakkavad mõjutama juba omavalitsuse osutatavate teiste teenuste kvaliteeti.

Laekvere vallavanem Aarne Laas ütles, et elanike võlgnevus kommunaalteenuste eest (vald müüb vett, toasooja, osutab kanalisatsiooniteenust, vahendab prügiteenust) on suurusjärgus 95 000 eurot.

“Pool sellest summast on kaetud väljamõistvate kohtuotsustega. Umbes kaks korda aastas esitame hagid 5-10 suurema võlgniku kohta kohtusse,” rääkis Aarne Laas.

Laekvere vallavanema sõnul on aga probleemiks täitevametnike suutmatus kohtu korras Laekvere vallale välja mõistetud võlgu kätte saada.

Ta lisas, et suurema osa võlast moodustab ikkagi võlgnevus toasooja eest ning tõsised on probleemid umbes kümmekonna korteriga.

Keskküte on Laekveres korraldatud nii, et vald maksab teenust osutavale ettevõttele Avoterm OÜ ka kortermajade toasooja eest ning arveldab elanikega ise. “Laekvere alevikus on keskküte kolmes majas, kus kõigis on probleemseid omanikke või üürnikke  ja korteriühistuid moodustatud ei ole,” selgitas Aarne Laas.

Vallavanema sõnul on nii suur võlgnevus tekkinud pika aja, ligi kahekümne aasta jooksul.

Eelarvet koostades on sellega, et umbes viis protsenti kommunaalkulusid jääb laekumata, arvestatud.

“Kui saaks korraga 95 000 eurot valla eelarvesse lisaks, oleks muidugi väga tore. Saaks nii mõnegi probleemi lahendatud, näiteks tänavavalgustuse taas sisse lülitada,” tõdes vallavanem, öeldes samas, et muidugi kuulub selline võimalus utoopia valdkonda.

Viru-Nigulas oli 31. augusti seisuga kommunaalteenuste tarbijate võlg vallavalitsuse ees 16 025.93 eurot. Sellest suurim individuaalne võlg 1985.94 eurot.

Viru-Nigula vallaleht paneb elanikele südamele, et võlasumma hakkab mõjutama järjest rohkem omavalitsuse poolt osutatavate teiste teenuste kvaliteeti, ning tuletab meelde, et võlasumma ei kao iseenesest, vaid selle likvideerimiseks tuleb midagi hakata ette võtma.

Nagu mujalgi, on võlgnikke ka Viru-Nigulas erinevaid, nii neid, kes on sattunud ajutiselt makseraskustesse ja käivad vallamajas maksegraafikuid koostamas, kui neid, kes ei ilmuta mingit huvi korduvatele meeldetuletustele vaatamata.

Viru-Nigula vallavanem Ervins Veit­surs tunnistas, et tegemist on probleemiga, mille lahendamine on keeruline.

Eelmisel aastal algas Rakkes kütteperiood alles oktoobri lõpus ja peamiseks põhjuseks, miks hakati kütma nii hilja, oli elanike suur võlgnevus kommunaalteenuste eest. Nüüd sellist kokkuhoiuvõimalust ei kasutata ja Rakke aleviku kortermajades elavad inimesed hakkavad toasooja saama alates tänasest.

Rakke vallavanema Andrus Bloki sõnul on võlgnevus kommunaalasutusele laias laastus 100 000 eurot, kuid olukord on siiski viimasel ajal paranenud.

Vallavanem ütles, et paljud inimesed on taas tööle saanud ning see tõenäo­liselt ka üks põhjusi, miks kommu­naal­maksete laekumine on paranenud.

“Mõneti on ju arusaadav, et kui inimesel on valida, kas osta süüa või tasuda kommunaalkulusid, jätab ta pigem maksud maksmata,” sõnas Blok, lisades, et on neidki, kes ei tunne arvete tasumise vastu mingisugust huvi.

Bloki sõnul seavad suured võlad olulisi piiranguid. “Kommunaalasutus peabki end majandama sellest, et müüb tarbijatele teenust, ostma küttematerjali, maksma palku ja nii edasi. Kui igapäevase teenuse osutamisega saab veel kuidagi hakkama, siis investeeringuid ei ole võimalik üldse teha,” tõdes vallavanem.

Andrus Bloki sõnul on küll suuremad võlgnikud kohtusse antud ning summa sel moel välja nõutud, kuid mõningatel juhtudel ei ole kätte saadud isegi riigilõivudeks kulunud summat.

Tamsalu soojaettevõte Tamsalu Kalor AS kuulub sajaprotsendiliselt vallale. Ka Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg ütles, et probleem võlgnikega on olemas ning vahel on jäänud tasumata üsna suured summad.

Uudebergi sõnul on otsitud lahendusi nii meeldetuletusi saates, maksegraafikuid tehes, samuti korraldatud makseraskustes inimeste, Tamsalu Kalor ASi esindajate ja vallajuhtide kohtumisi, et mõistlikke lahendusi leida.

Tagasi üles