1. jalaväebrigaadi juhib tänasest kolonel Vahur Karus

Täna andis kolonel Veiko-Vello Palm Tapa linnakus pidulikul tseremoonial 1. jalaväebrigaadi juhtimise üle kolonel Vahur Karusele.

"1. jalaväebrigaadil on kaks peamist ülesannet – valmidus ja väljaõpe. Need kaks teemat olid, on ja jäävad minu fookusesse ning ma olen väga tänulik kolonel Palmile kõrge taseme eest, millega ta brigaadi üle annab,” ütles kolonel Karus brigaadi juhtimist üle võttes.

"Ma olen väga tänulik minule antud võimaluse eest olla brigaadi meeskonna liige viimaste, minu jaoks nii lühikesena tundunud aastate jooksul, kuid kõik head asjad enamasti ühel hetkel siiski lõppevad. Samas olen väga õnnelik, et head ajad ei ole kindlasti lõppemas brigaadi jaoks. Kolonel Karusel on suurepärane võimalus rahvusvahelise meeskonna eesotsas tõsta veelgi brigaadi lahinguvõimet ja selle läbi muuta tugevamaks kogu Eesti riigikaitset,"  ütles kolonel Veiko-Vello Palm.

Kolonel Vahur Karus on kaitseväes teenistuses 1993. aastast. Kolonel Karus on sõjaväelise hariduse omandanud Rootsi kuningriigis ja Ameerika ühendriikides, teeninud muu hulgas Scoutspataljoni ülemana ning kaitseväe juhataja sõjalise nõunikuna. Enne 1. jalaväebrigaadi ülema ametikohale asumist täitis ta kaitseministeeriumis riigikaitse planeerimise osakonna juhtaja asetäitja kohustusi. Aastatel 2002–2003 osales ta välismissioonil Kosovos ning 2006–2007 Eesti kontingendi ülemana Afganistanis. Kolonel Karust on tunnustatud rahvusvahelistes sõjalistes missioonides osalenu medaliga, maaväe ohvitseri kuldristiga, Scoutspataljoni teenetemärgiga, kaitseväe teenetemärgiga ning kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest.

Kolonel Veiko-Vello Palm asus 1. jalaväebrigaadi juhtima kolm aastat tagasi ning suundub brigaadiülema kohalt kaitseväe peastaabi ülema ametikohale.

1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi koosseisu kuulub elukutselistest kaitseväelastest koosnev Scoutspataljon ning ajateenijate ja reservväelaste baasil komplekteeritavad Kalevi ja Viru jalaväepataljonid, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon, suurtükiväepataljon, staabi- ja sidekompanii, tankitõrjekompanii, luurekompanii, liitlaste Ühendkuningriigi ja Taani kaitseväelastest koosnev lahingugrupp ning Kaitseliidu Põhja ja Kirde maakaitseringkonna lahingugrupid.

Tagasi üles