Kui paar nädalat tagasi kontrollis politsei Tapal, kas sohvrid ikka keskenduvad sõiduki juhtimisele, siis täna vaatasid korravalvurid Rakveres turvavarustuse kasutamist.

Ja nagu Tapalgi, anti eksinutele võimalus kogeda simulaatoril või õppestendil, mida võib eksimus endaga liikluses kaasa tuua.