Töötukassa. FOTO: Arvet Mägi


Lääne-Virumaal oli neljapäevase seisuga 2057 registreeritud töötut, mis on täpselt sama palju kui nädal varem. Eestis tervikuna aga kasvas töötute arv üle pika aja, sest nädalaga lisandus riigis 167 registreeritud töötut.


Lääne-Virumaal on töötukassa andmetel tööta 6,9% tööealisest elanikkonnast, Eestis keskmiselt 7,2%. Kõige rohkem on töötuid Ida-Virumaal (12,8%), kõige vähem aga Jõgevamaal (4,5%).