​Tulevased nooremallohvitserid läbisid lõpurännaku

Pioneeripataljoni nooremallohvitseriks pürgijad läbisid baaskursuse raames täisvarustuses 35 kilomeetrit pika lõpurännaku.

FOTO: Egert Kruberg

Kolmapäeval läbisid 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni nooremallohvitseride baaskursusel osalenud ajateenijad 35 kilomeetri pikkuse lõpurännaku, millega kontrolliti nende valmisolekut juhtida jaosuurust üksust.

"Sõdurite baastase on hea. On arenguruumi, kuid see tuleb juba kogemusega. Küll aga saab kiita meeste vastupidavust, mis on väga hea," ütles nooremallohvitseride baaskursuse kompaniiülem leitnant Aso Licht.

Kuus nädalat kestnud nooremallohvitseride baaskursuse kulminatsiooniks olnud rännakul osales kokku ligi 240 ajateenijat. Rännaku jooksul kontrolliti tulevaste jaoülemate oskust juhtida üksust taktikalistes olukordades. Teekonnal pidid kursuslased julgestama teeületuskohti ja ristteid, puhastama objekte vastasest, ületama veetakistusi ning pidevalt valmis olema vastase varitsustegevuseks. Liikumisele eelnes käsu andmine ning vastavalt käsule edasiste tegevuste planeerimine.

"Rännaku tegi raskeks öine ärkamine, ootamatus ning teadmatus, mis ja millal juhtub. Lisaväljakutse esitas ilm, mis rännaku jooksul muutus tormiseks ja vihmaseks," ütles rännakul osalenud kursuslane Kunnar Bergmann.

Pioneeripataljoni korraldatud nooremallohvitseride baaskursusel osalesid tagalapataljoni, õhutõrjepataljoni, luurekompanii, suurtükiväepataljoni ning pioneeripataljoni ajateenistust läbivad sõdurid. Pärast baaskursust suunduvad kursuslased määratud üksustesse kuus nädalat kestvale nooremallohvitseri erialakursusele.

Tagasi üles