1.    Võistluse korraldaja on AS Eesti Meedia (ajalehtede Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Tartu Postimees  ja Lõuna-Eesti Postimees väljaandja) koostöös ettevõtete ja asutustega –Ersikada Invest OÜ, Linnuse Autokeskus OÜ, Kvaliteetuks OÜ, Järva Tarbijate Ühistu, A-Ülevaatus OÜ, RV OÜ, Tuletark OÜ, Stora Enso OÜ, Rakiste Tehas AS, NOWAP OÜ, Balti Teenused OÜ, Swedbank AS

2.    Osaleda saavad kõik Lääne- ja Ida-Virumaa maakonnas elavad eelkooliealised lapsed.

3.    Võistlus toimub 10 oktoobrist kuni 2. novembrini 2018.

4.    Võistlusele tööde esitamise hiliseim tähtaeg on 2. november 2018 (postiga saates arvestame 2. novembri postitempliga töid).

5.    Võistlusel on 14 teemat, mis on jagatud koostööpartnerite vahel:

Jaanuar

„Piknik“

Ersikada Invest OÜ

Veebruar

„Vastlapäev“

Linnuse Autokeskus OÜ

Märts

„Minu kodu unistuste uks“

Kvaliteetuks OÜ

Aprill

„Kevad Maksimarketis!“

Järva Tarbijate Ühistu

Mai

„Meie pere robotmuruniiduk“

Baseilo OÜ

Juuni

„Auto läbi lapse silmade!“

A-Ülevaatus OÜ

Juuli

„Viljalõikus“

RV OÜ

August

„Rõõmsad tulekustutid“

Tuletark OÜ

September

„Puit – keskkonnasõbralik ehitusmaterjal“

Stora Enso OÜ

Oktoober

„Rakiste tehase maja“

Rakiste Tehas AS

November

„Meil on sünnipäev!“

NOWAP OÜ

Detsember

„Jõulumuinasjutt Põhjakeskuses“

Balti Teenused OÜ

Aasta 2020

"Pank mobiiltelefonis"

Swedbank AS

Kalendri esikaas

"Virumaa Teataja jõulukaart"

Virumaa Teataja

6.    Igast 14 teemast valib korraldajapoolne žürii välja ühe võidutöö, mis avaldatakse Virumaa Teataja kalendris.

7.    Võidutöö joonistuse osale lisatakse selleks ettenähtud kohale koostööpartneri sümboolika.

8.    Iga võidutöö valimise žüriisse kuulub teema valinud ettevõtte esindaja.

9.    Iga osaleja saab joonistamiseks valida 1 kuni 14 teemat ja saata ühe töö iga teema kohta. Läbi lasteaia laekuvaid töid palume lasteaial esitada kuni 10 tööd ühe teema kohta.

10.    Iga joonistuse tagumisele küljele tuleb lisada nimi, vanus, lapsevanema, hooldaja või õpetaja nimi allkirjaga, kontaktandmed (kodune aadress, telefoni number) ning töö pealkiri. Töö laekumisel läbi lasteaia tuleb lisada täiendavalt lasteaia, rühma ja õpetaja nimi. Tööle võib lisada selgitava teksti joonistuse kohta.

11.    Töö esitamisega võistlusele koos töö autori nime, vanuse ja võimalusel lasteaia nimetusega loeme autori lapsevanema/ hooldaja nõusolekuks neid töid võistluse korraldaja poolt tasuta kasutamiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult õigust avaldada tööd reklaamis, avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel, korraldaja koostatud kalendris jne). Töö esitamisega kinnitab autori esindaja selle originaalsust.

12.    Võistlusele esitatud tööd jäävad korraldajale.

13.    Korraldaja peab töö avaldamisel ära märkima vähemalt töö autori nime, kuid võib ära märkida ka vanuse, lasteaia ja rühma.

14.    Töö (joonistus) tuleb esitada A4 formaadis paberil ja landscape (horisontaalses ehk laiupidi) formaadis.

15.    Joonistamise vahend on vaba (pliiats, vildikas, guašš, rasvakriit, akvarellvärv jne).

16.    Tööd palume tuua Virumaa Teataja toimetusse (Laada 27, Rakvere 44310) või postitada samal aadressil märgusõnaga „Mina märkan”.

17.    Võistlustööde hindamisel arvestatakse teose vastavust teemale.