Põlula kalakasvanduse noored lõhed ja siiad kolisid jõgedesse

Kalade jõkke asustamine. Pilt on illustreeriv.

FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas septembrikuu lõpus ja oktoobrikuu alguses Põhja-Eesti jõgedesse ning Pärnu jõkke kokku üle 171 tuhande lõhe ja siia noorkala.

Lõheasurkondade taastamise eesmärgil asustati Pärnu jõkke 56 000 ja Põhja-Eesti jõgedesse kokku 62 400 ühesuvist noorkala, nendest Valgejõkke 36 400, Loobu jõkke 9 800, Pühajõkke 5 500 ja Purtse jõkke 10 700 isendit. Lisaks asustati Valgejõkke 9 200 kahesuvist lõhe noorkala. Ühesuvised noorkalad kaalusid keskmiselt 5,5 grammi ja kahesuvised 61,4 grammi. Osa lõhedest jäeti edasikasvatamiseks ja asustatakse jõgedesse 1- ja 2-aastasena tuleval kevadel.

Alates 2015. aasta sügisest kasvatatakse Põlulas katseliselt samasuviseid Pärnu poolsiirdesiigu. Siiakasvatuse maht on suhteliselt väike, seda eelkõige suguproduktide vähesuse tõttu. "Möödunud sügisel õnnestus saada marja pisut rohkem kui 2016. aastal ning tänavu sai asustada 43 700 ühesuvist siiga keskmise kaaluga 14 grammi. Pärnu jõe siiapopulatsioon on teadlaste hinnangul halvas seisus ja seepärast tuleb selle taastamistöödega veel aastaid jätkata," rääkis Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas.

Asustamispaigad valiti Tartu ülikooli mereinstituudi soovituste järgi. Sügiseti asustatud lõhe noorkalad jäävad veel pooleks kuni poolteiseks aastaks jõgedesse, misjärel nad laskuvad merre. Asustamiskohad valitakse viisil, et kasvatatud kalad ei oleks looduslikele toidukonkurentideks. Tavaliselt asuvad sellised kohad jõgedes ülalpool esimest ületamatut rändetakistust.

Kasvatatud kalade tervisliku seisundi jälgimiseks tehakse regulaarselt uuringuid veterinaar- ja toidulaboratooriumis. Bioohutusnõuete täitmist kontrollib veterinaar- ja toiduamet. Asustamisloa andis välja keskkonnaamet.

Põlula kalakasvandus on ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik kalakasvandus Eestis. RMK-ga liideti Põlula kalakasvatuskeskus 2014. aasta alguses. Alates 1997. aastast on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku üle 5,9 miljoni mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli, siia ja teiste vääriskalaliikide noorkala.

Tagasi üles