Toimetulekupiir tõuseb 150 euroni

Toimetulekupiir tõuseb järgmisest aastast.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Valitsus kiitis tänasel kabinetiarutelul heaks toimetulekupiiri tõstmise 2019. aastal 150 euroni.

"Toimetulekupiir on vaja järkjärguliselt viia vastavusse elatusmiinimumiga, et see kataks ära abivajaja esmavajadused ja ennetaks ta vaesusesse sattumist," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. "Toetused ja hüvitised peavad vastama inimeste vajadustele, kuid ei tohi seejuures tekitada aktiivsus- ja vaesuslõkse. Seega on samuti oluline soodustada toimetulekutoetuse saajatest töövõimelisi inimesi naasma tööturule, kuna just töötamine kaitseb vaesuse eest parimal võimalikul moel."

Muudatuse jõustudes on edaspidi esimese või ainsa leibkonnaliikme toimetulekupiir 150 eurot, iga järgneva täisealise liikme puhul 120 eurot ja iga alaealise puhul 180 eurot. See on summa, mis pärast eluasemekulude katmist inimesele peab kätte jääma muude kulutuste jaoks.

Muu hulgas jõustusid 2018. aastal toimetulekutoetuse süsteemis muudatused, mille järgi on tööle minejal kuue kuu jooksul soodsamad tingimused. Kui inimene läheb tööle, siis esimese kahe kuu jooksul tema töötasu toimetulekutoetuse määramisel sissetulekute hulka ei arvata. Järgmised neli kuud arvatakse sissetulekute hulka töötasust vaid 50 protsenti.

Lisaks anti kohalikele omavalitsustele õigus teatud juhtudel vähendada määratava toimetulekutoetuse suurust.

Õpilastele loodi paindlikumad tingimused koolist vabal ajal töötamiseks, kuna enam ei arvata kooliõpilaste töötasu toimetulekutoetuse arvestamisel leibkonna sissetulekute hulka. Toimetulekutoetust saab taotleda kogu kuu vältel ja alaealiste toimetulekupiir tõsteti 1,2-kordseks.

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi, mille eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut ning leevendada inimeste ja perekondade materiaalset puudust. Toetust on õigus saada neil leibkondadel, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. 2017. aastal maksti toimetulekutoetust 14 056 perele.

Tagasi üles