Rakvere linna ühisveevärgi arengukava kiideti heaks

Rakvere linn kinnitas veevärgi arengukava. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Urmas Luik

Volikogu kinnitas Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018–2030.

Kavas on antud ülevaade linna vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrgustiku investeerimisprojektidest aastatel 2018–2021, vaadeldud kaugemasse tulevikku jäävat ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise vajadust ning prognoositud, milliseks võivad muutuda tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad aastani 2030.

Kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vaadatakse üle kord nelja aasta jooksul. Järgmine suurem ülevaatus toimub 2022. aastal.

Kavaga saab tutvuda Riigi Teataja veebilehel ning Rakvere linna veebilehel.

Tagasi üles