Eesti omavalitsuste haridusjuhid kohtusid Rakveres

Haridusjuhtidele kõneleb Rakvere abilinnapea Triin Varek.

FOTO: Kristel Mänd

Rakveres peeti 7.–8. novembril Eesti Linnade ja Valdade Liidu eestvedamisel kohalike omavalitsuste haridusjuhtide sügisseminari, millest võttis osa enam kui seitsekümmend haridusjuhti ligi viiekümnest kohalikust omavalitsusest.

Rakvere ametikooli saalis toimunud seminaripäeval kõneles hariduspoliitika kujundamisest ja koostööst kohalike omavalitsustega ning üldhariduse, koolivõrgu ja noorsootöö arengusuundadest haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Mikk Kasesalk.

Piret Sapp haridus- ja teadusministeeriumist ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves rääkisid üldhariduskoolide pidajate rahastamisest. Kokkuvõtet kaasava hariduse arengupäevadest ja edasistest sammudest tutvustas haridus- ja teadusministeeriumi peaekspert Piret Liba. Kõneldi ka kohalike omavalitsuste rollist täiskasvanuhariduse edendamisel. Ministeeriumi peaeksperdid Eneken Juurmann ja Tiina Peterson andsid ülevaate koolipidajate täienduskoolituse vajadusest ja koolijuhtide hindamisest ning tutvustasid alushariduse seaduse eelnõu võtmeküsimusi. Haridusjuhid käisid ka Rakvere linnavalitsuses ja Rohuaia lasteaias.

"Sügisseminaril kohtumine, kogemuste vahetamine ja koostöömõtete koondamine on kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele väga oluline. Haridusvaldkonnas on piirkonniti toimunud juba suuri muutusi – riigigümnaasiumid, põhikoolivõrgu korrastamine, omavalitsuste ühinemised. Koolipidajatele on kõigile ühtviisi oluline pakkuda oma piirkonnas parimat haridust, seega seminaril käsitletud teemad toetavad kindlasti edasist tööd," võttis Rakvere abilinnapea Triin Varek toimunu kokku.

Haridusjuhtide õppepäevade korraldamise traditsioonile pandi alus juba 20 aasta eest, Rakveres toimus seminar viimati kümme aastat tagasi. Haridusjuhid väärtustavad võimalust kohtuda valdkonna spetsialistidega ning arutleda ühiselt haridusmaastiku arengusuundade üle, vahetada infot ja jagada kogemusi, luua uusi kontakte ja saada uusi ideid. Iga seminari korraldab eri omavalitsus.

Haridusjuhtide õppepäevade ettevalmistamisel on pikka aega koostööpartneriks olnud haridus- ja teadusministeerium, kes on aidanud ette valmistada esimesel päeval ettekandmisele tulevaid teemasid, toetanud on ka SA Innove ja ETKA Andras. Seminari teisel päeval on tutvutud võõrustava kohaliku omavalitsuse haridus- ja kultuuriasutustega.

Tagasi üles