Pandivere Pansioni juhid jäid süüdi ka teises kohtuastmes

Tartu kohtumaja.

FOTO: Sille Annuk

Tartu ringkonnakohus jättis neljapäeval tehtud otsusega muutmata Viru maakohtu otsuse Sirje Pediuse, Margus Peldese ja OÜ Pandivere Pansion kriminaalasjas, milles neid süüdistatakse tegevusetusega Vao hooldemaja hooldusaluse asetamises eluohtlikku olukorda.

Kolmest kohtunikust koosnev ringkonnakohtu kolleegium leidis, et apellatsioonides ja ringkonnakohtu istungil ei esitatud selliseid uusi asjaolusid, mis poleks teada olnud maakohtule. Maakohtu otsuse põhiosas on süüdistatavate ja kaitsjate kaitseversioone ning prokuröri seisukohti põhjalikult käsitletud ja ringkonnakohus nõustus maakohtu otsusega.

Kriminaalasjas kogutud tõendite järgi oli kannatanu tervislik olukord Vao hooldemajas äärmuslikult halvenenud. Osaühingul Pandivere Pansion puudus tervishoiuteenuse osutamiseks vajalik isikkoosseis. OÜ Medical Logistics pakkus küll nõustamisteenust ja hoolealustele ravimite valmispanekut, kuid ei osutanud tervishoiuteenust, sealhulgas koduõendusteenust. Ilmselgelt oli meditsiiniteenuse kättesaadavus Vao hooldemajas problemaatiline ja mitteoperatiivne ning reageeriti alles äärmisel vajadusel. Et Vao hooldemajas meditsiinilist personali polnud, siis oligi hoolealustele meditsiiniabi kättesaadavus läbipaistmatu.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et Pandivere Pansioni juhtivtöötajad ehk selle juhataja Sirje Pedius ja juhatuse liige Margus Peldes ei taganud hooldusteenuse vajalikku kvaliteeti. Vao hooldemajas puudus kvaliteetne ja süsteemne hooldusabi, mida Pedius pidi korraldama. Samuti puudus asjakohane hoolealustele hooldusteenuse osutamise dokumentatsioon. Peldes omakorda ei kontrollinud Pediuse korralduslikku ja organisatoorset tööd ja ta ei korraldanud juhatuse liikmena juriidilise isiku kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. OÜ Pandivere Pansion pani kuriteo toime oma juhtide kaudu tegutsedes.

Kuigi süüdistatavatel oli tegutsemiseks võimalus ja kohustus, ei teinud nad seda.

Ringkonnakohtu otsust on võimalik vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul.

Halvas tervislikus olukorras vanema naise leidis hooldusasutusest tema tütar, kes viis ema haiglasse, kus ta hiljem suri.

Tagasi üles