Euroopa  kosmoseprogramm teeb Euroopa kodanikule kättesaadavaks tänapäeva digimaailma  saavutused ja mugavused   

Andres Jaadla esines Brüsselis oma raportiga.

FOTO: Euroopa Liidu Regioonide Komitee

Euroopa Liidu Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogul vastu Rakvere linnavolikogu liikme Andres Jaadla koostatud arvamuse „Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet“.

Arvamuses rõhutab komitee koostöö olulisust teadus- ja kosmoseprogrammide vahel ELis, samuti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli teadus- ja kosmosealase tegevuse suuremal sidumisel ettevõtlusega.

Arvamuses tunnistab komitee vajadust hõlbustada kosmoses kogutud seireandmete kasutamist kohalike omavalitsuste, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, teadlaste, uurimistöötajate ja teiste poolt, kuid on vaja rohkem selgust, kuidas seda plaanitakse saavutada.

Jaadla lisas: „Samuti toon arvamuses esile, et Euroopa kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peaksid rohkem olema kaasatud kosmosega seotud innovatsiooni klastritesse  ja kosmose oivakeskustesse sellistes valdkondades nagu energeetika, transport, keskkonnaseire, põllumajandus, kus kosmos võib pakkuda olulisi andmeid.“

Jaadla kinnitab, et ka Eesti ettevõtjad saavad kasutada kosmost eri viisidel ja erinevas ulatuses. Väikeettevõtjad, äärealad ning väiksed liikmesriigid võivad võrdselt kaasa aidata tohutu hulga loodud andmete töötlemisele, leides uusi ja innovatiivseid viise nende kasutamiseks, siin on oma võimalus ka Eestil. Eesti tudengid on tudengisatelliite ehitades olnud heaks näiteks selle kohta, et ka väikeses riigis saab kosmosetehnoloogiasse panustada ja seda edasi arendada.

Jaadla eksperdiks arvamuse koostamise juures oli Katrin Nyman Metcalf, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi külalisprofessor.

Tagasi üles