1. jalaväebrigaadi ajateenijad mälestasid vabadussõjas langenuid vaikuseminutiga

1. jalaväebrigaadi ajateenijad Tapa vanal kalmistul.

FOTO: mil.ee

1. jalaväebrigaadi ajateenijad võtsid 3. jaanuaril kell 10.30 peast mütsid ja mälestasid vabadussõjas võidelnuid vaikuseminutiga Tapa vanal kalmistul.

"On oluline, et meil ei kaoks side enda ajalooga, kuna see on miski, mille üle tuleks alati uhkust tunda," sõnas 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Pärast vaikuseminutit asetasid ajateenijad Jõepere lahingus langenud leitnant Hans Koiva ja kolme tundmatu sõduri hauamonumendi ette brigaadiülema pärja.

Vaikuseminutit pidasid ka kohalikud elanikud, teiste seas Tapa vallavanem Riho Tell, kes tervitas ajateenijaid ning võttis vabadussõjas langenute mälestamiseks sõna.

1. jalaväebrigaadi kaplan leitnant Peeter Paenurm ütles oma kõnes, et distants ajalooliste sündmuste ja inimeste vahel ei esine vaid ajateenijate seas, vaid see on nii kogu ühiskonnas. Kaplan sõnul tuleb see sellest, et vähe on alles neid, kellel on isiklik side sõjaajaga. Seetõttu on oluline pidada meeles niisuguseid sündmusi, et kasvatada ja hoida väärtusi ning ajaloolist mälu kõikide Eesti inimeste seas.

3. jaanuaril tähistatakse Eestis vabadussõjas langenute mälestuspäeva. Sellel kuupäeval aastal 1920 kell 10.30 vaikisid vabadussõjas relvad ning algas vaherahu Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel. Eesti poolel võitles vabadussõjas lisaks liitlasvägede sõduritele ja vabatahtlikele 74 505 võitlejat, kellest hukkus 5540 sõdurit.

Tagasi üles