Galerii: Kaitseliit tunnustas Rakveres aasta parimaid

Aasta kaitseliitlane on Arvid Siilak.

FOTO: Vladislav Mussako

Kaitseliit kuulutas täna Rakveres välja aasta naiskodukaitsja ja kaitseliitlase: tiitli pälvisid Triin Seppet Tartu ringkonnast ja Arvid Siilak Alutaguse malevast.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid täna Rakvere reaalgümnaasiumis võitjatele üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ütles austamisüritusel, et tegemist on märgilise ja tähtsa sündmusega. Tema sõnutsi sõltub vabatahtlikest koosnev organisatsioon selle inimestest. "Sellest, kas neil on tahe kaitsta riiki. Siin näen seda tahet," lausus Kiili. Kaitseliidu ülem tänas parimaid Eesti rahva nimel. "Isamaalisus läbi teie tegude väärib tunnustust ja annab inimestele tahet, kindlust ja võimalust elada nii, nagu oleme seda teinud aastatuhandeid," lisas Kiili.

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid olid tulnud tervitama ka kaitseminister Jüri Luik ning kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et Eesti kaitsmine on ustavust, ausust ja vaprust nõudev ülesanne ning selle igapäevasel elluviimisel on suurimaks väärtuseks vabatahtlikult riigikaitsesse oma tarkust, jõudu ja aega andvad inimesed.

"Kaitseliit on see jõud ja koondatud teadmised, mis panevad need inimesed koos tegutsema, ühtse eesmärgi nimel väljaõppes osalema, kandma südames isamaalisust ja olema parimad meie seast," rääkis Luik. 

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti üheksandat korda, tänavu oli aasta kaitseliitlase nominente 14 ning aasta naiskodukaitsja nominente 13.

Aasta naiskodukaitsjat Triin Seppetit on naiskodukaitse Tartu ringkond iseloomustanud järgmiselt: "Kogu oma liikmeks oldud aja vältel on ta olnud naiskodukaitsja selle kõige paremas ja vägevamas tähenduses, kes innustab ja inspireerib kõiki, kellega ta oma naiskodukaitse teel kokku puutub. Ta on olnud aastaid vabatahtlik juht naiskodukaitses ning samas Kaitseliidu maleva teavituspealik." Tema panuseks on olnud maleva kodulehe arendamine ning malevkondade teavituspealike kogukonna loomine. Oma tegevusaastate vältel on naine olnud aktiivne: naiskodukaitse tutvustamiseks on ta jõudnud nii haridusmessidele, avalikele PR-üritustele kui ka ülelinnalistele suurüritustele.

Aasta kaitseliitlast Arvid Siilakut on Kaitseliidu Alutaguse malev iseloomustanud kui legendaarset malevkonna relvurit, kes väga pühendunult kontrollib relvade puhtust ja nende korrektset käsitsemist. "Lisaks on ta olnud aastaid malevkonna juhatuses, on rühmavanem ning on valitud ka Alutaguse maleva esindajatekogu poolt Kaitseliidu keskkogu liikmeks." Ta on mees, kes 2017. aastal võttis osa pea kõikidest malevkonna üritustest. "Tal on meeletus koguses patriotismi ja kohusetunnet, et endale südamelähedast Kaitseliitu edendada ja arendada," iseloomustati Siilakut.

Triin Seppet ütles, et tiitel inspireerib, lisab indu ja motivatsioon, et panustada veel rohkem. "Minu missioon on anda midagi tagasi oma inimestele, 274-le Tartu ringkonna naiskodukaitsjale," sõnas Seppet.

Arvid Siilak lausus, et tunnustus tähendab talle vastutust ja hoolimist nendest, kellele on ta rühmavanem. "Meid on 30 meest. Ma olen karm ja hooliv, kuid minu jaoks on tähtis nende inimeste tunnustamine. Mul on alati nende jaoks kingitus – šokolaad," rääkis Siilak, kes lubas ka seekord mehi üllatada.

Ka nominendid pälvisid Kaitseliidu ülema, naiskodukaitse esinaise, kaitseministri ja kaitseväe juhataja hinnalised kingitused.

Aasta naiskodukaitsja ja kaitseliitlane said kutse presidendi vastuvõtule.

{

core

_

gallery

_

embed

}265979{/

core

_

gallery

_

embed

}

Tagasi üles