Majaomanik peab hoidma oma katuseserva jääst ja lumest puhta

Majaomanik peab seisma selle eest, et katusele kogunenud lumi ei ohustaks jalakäijaid. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees

Tarbijakaitseamet ja tehnilise järelevalve amet tuletab majaomanikele meelde, et katusele kogunenud lumi ja jää võivad kukkuda üle räästaserva, olles ohtlikud jalakäijatele ja varale.

Sulailmadega on eriti suur oht, et jää ja lumi hakkavad katuselt liikuma. Sellisel juhul tuleb majaomanikul räästa all olev ala piirata ja takistada inimeste sinna sattumine ning kohe puhastada katus ja räästad.

Samuti ohustab liigne lumekoormus teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning amortiseerunud ehitisi. Lisaks tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sademevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sademeveesüsteeme ning takistada katuselt lumesulamisvee ärajuhtimist.

Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud ja märgunud lumi kaalub tunduvalt rohkem kui värske. Arvestama peab hoonele projekteerimisel ette nähtud võimalike lisakoormustega.

Lume ja jää eemaldamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid

  • Katusel liikudes tuleb kasutada turvavarustust ja end kindlalt konstruktsiooni külge kinnitada.
  • Kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitatav tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt.
  • Katusele minnes tuleb arvestada ilmastikutingimustega, sest jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.
  • Lund ei tohi visata hoone kõrgemalt osalt madalamale, kuna nii võib tekkida liigne koormus hoone madalamale osale ning põhjustada selle varingut.
  • Kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumisalale, tuleb enne piirata inimeste ligipääs sellele.
  • Ohutuks liikumiseks on soovitatav paigaldada katusele katusesillad ja -redelid.
  • Lume ja jää katuselt varisemise takistamiseks paigaldada katusele lumetõke.
  • Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katusekatet või sademeveesüsteeme, samuti vältida jää lõhkumisel teravaid esemeid, mis võivad katusekatet vigastada.
  • Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.

Tagasi üles
Back