Üldhariduskoolides algavad rahuloluküsitlused

Fotol Kiviõli 1. keskkool. Pilt on illustreeriv.

FOTO: Meelis Meilbaum

Esmaspäevast kuni 10. märtsini korraldab Innove koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga üldhariduskoolides rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused.

Kõigil 4., 8. ja 11. klassi õpilastel ning täiskasvanute gümnaasiumite õpilastel on võimalik oma arvamust avaldada. Küsitluses on oodatud osalema ligi 39 500 õpilast 492 koolist üle Eesti.

Rahuloluküsitlusi tegeva Innove uuringute- ja arenduskeskuse juhataja Aimi Püüa sõnul annavad küsitlused koolidele head tagasisidet õpilaste kooliga rahulolu ning sellega seotud tegurite kohta. "Tulemuste põhjal saavad koolid vajadusel planeerida edasisi samme, et muuta nii kooli vaimset kui ka füüsilist keskkonda õppimist toetavamaks. Samuti saab riik neist väärtuslikku võrreldavat teavet aastate ja koolide lõikes, mille pinnalt teha edasisi haridusotsuseid," rääkis Püüa.

Üleriigiline koolide rahuloluküsitlus toimub kolmandat korda. Eelmisel aastal said lisaks õpilastele tagasisidet anda lastevanemad ning õpetajad, kuid sel aastal osalevad vaid õpilased. Õpilaste rahuloluuuring toimub igal aastal, õpetajaid ja lastevanemaid küsitletakse üle kolme aasta. Küsitlused on elektroonsed, igale koolile edastatakse individuaalne veebilink.

Kõik koolid ja koolipidajad saavad tagasisidet oma kooli(de) kohta, raportid edastab Innove koolidele õppeaasta lõpuks. 

Tagasi üles
Back