Ministeerium: kaitseväelane võib oma pesu ise valida

Peale aluspükste võib sõdurpoiss valida ka endale meelepärase vöörihma.

FOTO: Vladislav Musakko

Kaitseväelastele riigi väljastatavast varustusest aluspükste ja vöörihma väljajätmine ei ole seotud kulude kärpimisega, vaid annab kaitseministeeriumi kinnitusel suurema valikuvabaduse.

"Kaitseväe vormivarustust arendatakse pidevalt. Väljastatava varustuse nimekirja lisatakse vastavalt vajadusele uusi elemente ning vastavalt otstarbekusele arvatakse elemente välja. See on loomulik protsess. Tegu pole kärpimisega tulenevalt rahalistest raskustest või puudujääkidest," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja.

Kaitseministeerium on saatnud kooskõlastusringile ministri määruse, millega kaitseväelasele väljastatava riide- ja lahinguvarustuse loetelust jäävad välja aluspüksid, hügieenitarvete kott ja tavavormi püksirihm.

"Sarnaselt seni naiskaitseväelastele väljastatud müts-kübaraga arvati kaitseväe juhataja ettepanekul individuaalvarustuse nimekirjast välja ka aluspüksid. Põhjus on lihtne – igaühel on oma eelistused ning see, mida kaitseväelane oma vormiriiete all kannab, võib jääda tema otsustada," lisas ministeeriumi esindaja.

Ministri määrus reguleerib riidevarustuse väljastamist tegevväelastele, reservväelastele ja ajateenijatele.

"Väljastatava riidevarustuse nimekirjast jäeti välja ka püksirihm, mida kannavad vajadusel vaid tegevväelased tavavormiga ehk pintsaku ja viigipükstega. Kõnealust püksirihma ei kasuta ajateenijad ja reservväelased," selgitas pressiesindaja.

Määruse muutmisega lisatakse riidevarustuse loetellu kuulivesti alune särk ning skaudimüts, mis on ka praegu kasutuses, kuid määrusest veel puudusid. Nimetatud riidevarustust kasutatakse nii rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide piirkonnas kui ka Eestis.

Tagasi üles