Sisekaitseakadeemia sisseastumisperiood algab tavapärasest palju varem

Justiitskolledžis saab õppida ka vanglaametnikuks.

FOTO: TAIRO LUTTER/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Eesti sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste koolitav kõrgkool sisekaitseakadeemia avab tänasest, 11. veebruarist uksed kõigile uutele sisseastujatele. 2019. aastal võtab akadeemia avaliku konkursi käigus vastu 245 õppurit, keda on 30 võrra enam kui möödunud aastal.

Sisekaitseakadeemia arendusprorektor rektori ülesannetes Marek Link tõdes, et selle aasta sisseastujaid ootab ees Euroopa kõige moodsam ja uuenduslikum õpikeskkond, kus on võimalik omandada erialasid, mis on suunatud Eesti julgeoleku ja turvalisuse tagamisele. "Me tegutseme kiirelt arenevas valdkonnas, kus õppijatel on võimalus ennast teostada, arendada ja realiseerida oma võimed nii Eestis kui ka väljaspool. Need on vastutusrikkad ja tänuväärsed elukutsed," rääkis akadeemia juht.

Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Andres Pung kutsus samuti kõiki suure missioonitundega noori panustama Eesti julgeoleku kindlustamisesse ning esitama õppima asumise sooviavalduse just sisekaitseakadeemiasse. "Akadeemia alustab uute õppurikandidaatide vastuvõtuga sellel aastal tunduvalt varem – avaldusi saab hakata SAIS-i kaudu esitama juba alates 11. veebruarist. Vastuvõtukatsete varasem algus võimaldab eriti pühendunud noortel ennast proovile panna juba enne, kui juulis algab kõigi teiste kõrgkoolide üleüldine suur värbamine," selgitas Pung. "Parimad saavad juba juuni alguseks teada, kui neid ootab alates sügisest õppekoht akadeemias," kinnitas ta.

2019. aastal täidab sisekaitseakadeemia avaliku konkursi käigus 245 õppekohta, millest 30 on magistriõppes, 145 rakenduskõrgharidusõppes ning 70 kutseõppes. Eelmisel aastal oli õppekohti 215. Suurenenud on näiteks politseiteenistuse õppekohtade arv ja sinna ootab sisekaitseakadeemia õppima 75 noort varasema 50 asemel. Lisaks on võimalik õppida kutseõppes politseiametniku erialal.

Sel aastal saab jälle kandideerida korrektsiooni õppekavale, mille vastuvõttu eelmisel aastal ei olnud, seevastu puuduvad 2019. aastal õppekohad päästeteenistuse erialal. Päästekolledžis õppida soovijatel on võimalik kandideerida päästekorraldaja erialale. Justiitskolledžis on kandideerimine avatud lisaks korrektsioonile vanglaametniku erialal. Maksunduse ja tolli valdkonnast huvitatud saavad kandideerida täiskoormusõppesse tolli ja maksunduse suunal ning tasulisse osakoormusõppesse maksunduse ja tolli erialal.

Varasem alustamine ja mitmes etapis toimetamine muudab vastuvõtuprotsessi pandlikumaks ning kiiremaks, kuna see hajutab sisseastujate massi nii avalduste menetlemisel kui ka katsete korraldamisel. Samas jääb paika ka vastuvõtu n-ö teine etapp, mille puhul on võimalik kandideerida juunis ja katseid sooritada juulis.

Võrreldes möödunud aastaga on akadeemia loobunud enamikul erialadel (v.a finantskolledž) keskkooli kolme aine – emakeel, võõrkeel, matemaatika – hinnete keskmise arvestamisest. Otsus tehti lähtuvalt eelmisel aastal kandideerinute, sissesaanute ja joone alla jäänute analüüsi tulemustest ning vestlustest kolledžitega, kes kinnitavad, et sisseastumisel on kõige määravam siiski kutsesobivuse vestlus. Lisandunud on võimalus saada lisapunkte erakorraliste saavutuste eest õppetöös, niimoodi on loodud soodsamad võimalused akadeemiasse õppima asuda gümnaasiumi aineolümpiaadide edukatel ning medaliga lõpetajatel. Jätkuvalt saab lisapunkte tippsportlike saavutuste ja sisekaitseõppe läbimise eest.

Vastuvõttu puudutava info ja ajakava leiab sisekaitseakadeemia kodulehelt.

Tagasi üles