Pika tänava rekonstrueerimistööd algavad aprilli keskpaigas

Rakvere ajalooline Pikk tänav saab rekonstrueerimistööde käigus sootuks uue ilme.

FOTO: eskiis

Koos kevade saabumisega on algamas rekonstrueerimistööd Rakvere linna ajaloolisel peatänaval, Pikal tänaval. Pikk tänav uuendatakse ligikaudu 700 meetri ulatuses alates Pika ja Tallinna tänava ristumiskohast kuni linnakodaniku majamuuseumi juures (Pikk 50) asuva parklani. Selle tulemusel muutub Pikk tänav nüüdisaegseks jalakäijasõbralikuks promenaadiks ja taas linna esindustänavaks.

Rekonstrueerimistööd algavad aprillikuu keskpaigas aadressil Pikk 50 asuvast Rakvere linnakodaniku majamuuseumi parklast, kust liigutakse ehitustöödega järk-järgult edasi Tallinna tänava suunas. Uuendamisega samal ajal asutakse Pikale tänavale paigaldama soojatorustikku ligikaudu 250 meetri pikkusel lõigul alates Posti tänavast kuni kinnistuni Pikk 19/2.

Torustiku paigaldamine vältab orienteerivalt kuu aega ja töödega plaanitakse valmis jõuda maikuu keskpaigaks.

Kuna soojatorustiku paigaldus ja linnakodaniku majamuuseumi juures tehtavad üldtööd algavad ühel ajal, tänavalõigul (alates Pikk 50 kuni Posti tänavani) läbisõitu ei ole. Tööde tsoonis elavatele kohalikele elanikele võimaldatakse kinnistutele juurdepääs. Samuti võimaldatakse juurdepääs äridele (nt neisse kaupu vedavatele sõidukitele). Transiitliiklus ehitustööde tsoonis lubatud ei ole. Arvestada tuleb seda, et tööde tegemise ajal ei ole võimalik antud piirkonnas tänavale parkida.

Pika tänava rekonstrueerimistööd kulgevad suunaga linnakodaniku majamuuseumi parklast Tallinna tänava poole. Esmalt  võetakse üles vana teekate, kõnniteed ja äärekivid. Seejärel alustatakse uue teekonstruktsiooni rajamisega, valgustuse paigaldamise ja teiste plaanitud töödega.

Rakvere linnavalitsus palub Pika tänava elanikel ja tööde tsoonis tegutsevatel ettevõtetel arvestada ehitaja üles pandud infoga ja liikluskorraldusvahenditega. Linnavalitsus palub elanikelt mõistvat suhtumist ja palub ebamugavuste pärast vabandust. 

Uuendamise tulemusel jääb ajalooline Pikk tänav autotranspordile ühesuunaliseks kuni Kooli tänavani, sõidusuunaga Tallinna tänava poolt Kooli tänavani. Jalakäijad ja kergliiklejad saavad suurema kasutamisala kui praegune. Tänava läänepoolsesse külge jääb autoliiklus. Tänava teisele poolele rajatakse jalakäijate ala koos spetsiaalse tänavamööbli, lillekastide ja pinkidega. Kogu rekonstrueeritav tänavalõik saab tänapäevase tänavavalgustuse. Tänavale paigaldatakse tervikuna kivikate: sõiduteele graniitkividest ja jalakäijate alale betoonplaatidest kate.

Pika tänava renoveeritavale alale luuakse 51 parkimiskohta, millest enamik paiknevad Tallinna tänava ja Posti tänava vahelisel lõigul ja ülejäänud lõigul Posti tänavast linnakodaniku majamuuseumi parklani.

Linnaehituslikult tekib Pika ja Parkali tänava ristumiskohale väike väljak, mis ühendab Parkali tänava jalakäijate promenaadi Vallimäega. Seega muutub jalakäijale sujuvamaks liikumine Vallimäelt piki Parkali tänavat Keskväljakule.

Pika tänava rekonstrueerimistööd valmivad esialgse kava kohaselt käesoleva aasta novembriks. Projekt "Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest ligi 2 miljoni euro ulatuses.

Tagasi üles