Vinni vald toetab vallas ettevõtlusega alustajaid

Vinni vallamaja Pajustis.

FOTO: Arvet Mägi

Vinni vallavolikogu kehtestas ettevõtlustoetuse andmise korra, mille eesmärgiks on toetada alustavaid ettevõtjaid.

Selle aasta eelarves on ettevõtlustoetuseks kavandatud eraldada kuni 18 000 eurot.

Toetuse suuruseks ühe taotleja kohta on kuni 3000 eurot, toetaja omafinantseeringu suuruseks peab olema vähemalt 40 protsenti taotluse üldmahust.

Ettevõtlustoetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni 36 kuud. Toetuse taotlemiseks on välja töötatud taotluse vorm, aruandevorm ja abimaterjal äriplaani koostamiseks.

Taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks võetakse vastu 15. maini.

Ettevõtlustoetuse määrus koos vormide ja abimaterjaliga on leitav valla kodulehelt.

Tagasi üles