Lõkke tegemisel järgi ohutusnõudeid

Lõke.

FOTO: Marianne Loorents

Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades.

Koduaias sobib ka lahtine metallnõu, kus tuld väga suureks ei aeta.

Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid:

lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;

alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m kaugusel;

lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;

lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust põlevast materjalist; 

lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;

lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul, niiske ilm oleks soovitatav);

koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;

lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;

lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega;

Kindlasti jälgi tuule suunda, et sädemed ei oleks ohuks teistele elamistele ning et suits ei häiriks naabreid.

Mitte nõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked on väga ohtlikud.

Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus.

Tagasi üles