N, 28.09.2023

Näitus vaatab sajandi lugude lava taha

Inna Grünfeldt
Facebook
Comments
EV 100 eesti teatris: Rakvere teatri lavastus “Puudutada kuud”.
EV 100 eesti teatris: Rakvere teatri lavastus “Puudutada kuud”. Foto: Meelis Meilbaum

Eesti Teatrite Tehniliste Töötajate Ühendus on koostanud näituse, millel fotod Eesti 100. sünnipäevaks teatrite koostöös sündinud lavastustest. Iga lavastust kommenteerib keegi teatri “nähtamatust poolest” ehk lavatagustest jõududest, kelleta lavastus ei sünniks. Nende mõtiskluste kaudu tuuakse nähtavale teatri varjatud külg.

Näituse koostaja, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia programmijuht ja Ugala kunstnik-dekoraator Eve Komissarov ning näituse kujundaja kunstnik Silver Vahtre leidsid, et sobiv sündmus, mille näitel teatritehniliste töötajate osalust lavastuse loomeprotsessis visualiseerida, on EV 100 lavastused Eesti teatrites.

“Iga sündmuse tutvustamiseks on loodud stend, millel on lavastuse sisu kirjeldav tekst, pildimaterjal lavastuse sünnist tehniliselt poolelt ning fotod lavastusest. Lisatud on lavastuse väljatoomisel osalenud teatrite ettevalmistavate ja teenindavate tehniliste töötajate nimekiri ning eri erialade tehniliste töötajate põgus kirjeldus lavastusprotsessist.”

Näitusel kommenteerib Rakvere teatri ja tantsuteatri Fine5 ühistööna valminud lavastust “Puudutada kuud” valguskujundaja vaatevinklist Aarne Maasi.

Komissarovi sõnul soovitakse näituse külastajatele näidata, et lavastust ettevalmistav ja teenindav meeskond ning lavastuse loomise töömaht on märksa suurem, kui tavavaataja seda etenduse toimumise ajal või lavastust tutvustavate tekstide põhjal hoomab. “Fookusesse on asetatud see osa teatritöötajatest, kes reeglina etenduse publikule nähtamatuna lava taga, all, kõrval, kohal askeldavad, muutes nähtavaks lavastuse loomingulise meeskonna välja mõeldud maailma ja hoides seda igal õhtul toimimas.”

Näituse taustainfost saab teada, et iga Eesti elanik käib aastas keskmiselt korra teatris ning Eesti Teatri Agentuur pakub etendusi andvate organisatsioonide arvuks üle viiekümne. Aastal 2017 anti enam kui 6700 etendust. (VT)

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles