Vaeküla kooli tulevik on tume

Vaeküla kool seisab tondilossina ja ehitusobjektil valitseb vaikus.

FOTO: Meelis Meilbaum

Vaeküla kooli ehitustööde seiskumisega seoses peatas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo Euroopa Liidu poolt rahastatavate koolihoone ja õpilaskodu sisustamise projektide realiseerimise.

Haridus- ja teadusministeerium otsib ministeeriumi kommunikatsioonibüroo kon­sultandi Asso Ladva sõnul koostöös kooliga praegu lahendusi kooli tulevikule, mis oleksid parimad nii õpilastele kui ka peda­googidele. Täpsem tegevusplaan peaks val­mima uue aasta alguses.

“Ministeerium on kooli olu­korra pärast tõsiselt mures ja soovib olukorra lahendamiseks lisaks Vaeküla kooli juhtkonnale kutsuda koostööle ka Lääne-Viru maavalitsuse ja kooli lähemad kohalikud omavalitsused,” sõnas Ladva.

Vaeküla kooli direktor Kersti Aasmets ütles, et ministeeriumiga suheldakse tihedalt ja püütakse ühiselt leida Vaeküla kooli suhtes lahendus. “Praegu on kõik veel arutelu faa­sis,” märkis Aasmets. Ta lisas, et ühe variandina võib kõne alla tulla, et õppetööd jätka­takse praegustes kooli ruumides - kui pääste­amet annab loa. Vinni-Pajus­ti gümnaasium on nõus jätma järgmiseks õppeaastaks sinna nende kooli alg­klassid ning toime­tule­ku­klas­sid läheksid Porkunisse.

“Uuest õppe­veerandist kolime aga lapsed Vinni spordihoo­nest hostelisse, usun, et see lahendab tekkinud pingeid,” arvas Aasmets ja selgitas, et lastel oli kitsas nii mitmekesi ühes toas hakkama saada.

Vinni spordikeskuse juhataja Ergo Prave ütles, et nad suhtuvad lastesse kui klien­tidesse. “Klientide üle on meil alati hea meel,” kinnitas ta.

Kersti Aasmetsa hinnangul teeb asja keeruliseks ka see, et ministeeriumil ei ole kindlat sei­sukohta riigi koolide ja erivajadustega õpilaste koolide tuleviku suhtes.

Tagasi üles