Väike-Maarjas pakutakse heakorratuge

Väike-Maarja valla vapp.

FOTO: Väike-Maarja vald

Väike-Maarja vallavolikogu kinnitas projekti “Hoovid korda” toetuse taotlemise ja kasutamise korra. Selle raames on omavalitsuses tegutsevatel korteriühistutel võimalik küsida alates mai keskpaigast kuni juuni keskpaigani tuge kinnistute välisilme ja heakorra parendamiseks.

Korra kohaselt on toetussumma eest võimalik rajada korteriühistute territooriumile sissesõiduteid, sõiduautode ja jalgrataste parkimiskohti, jalakäijate, haljas- ja puhkealasid või neid korrastada. Samuti on toetus sobilik prügimajade ja prügikonteinerite platsi rajamiseks või korrastamiseks ning abihoonete ehitamiseks, lammutamiseks või uuendamiseks.

Toetust antakse taotlejale kuni 50 protsendi ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3000 ning ühistaotluse puhul 6000 eurot. Projekti aastaeelarve on 12 000 eurot.

Tagasi üles