Abituriendid teevad täna inglise keele riigieksamit

Abituriendid kogunevad täna eksamit sooritama.

FOTO: Arvo Meeks

Täna, toimub inglise keele riigieksami kirjalik osa, kuhu on registreerunud 6750 eksaminandi. Suulise osa intervjuud toimuvad koolides 7. – 13. maini.

Õpilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50–74 protsenti maksimaalsest tulemusest, on jõudnud B1-keeleoskustasemele, 75–100 protsenti saavutanud on jõudnud B2-keeleoskustasemele. Keeleoskustaseme omistamise eeltingimus on, et ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.

Võõrkeele eksamiks said õpilased valida inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami. Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega, mida korraldab Innove.

 Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keel teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksami. Eesti keele ja eesti keel teise keelena eksamid on juba toimunud. Riigieksamite perioodi lõpetab 24. mail toimuv matemaatika eksam.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. juuniks infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee  ja riigiportaalis www.eesti.ee

Tagasi üles