Kaitsealasid on palju, aga need pole väga suured

Rakvere vald on Pahnimäe oma kaitse alla võtnud.

FOTO: Meelis Meilbaum

Eelmisel aastal kasvas looduskaitse all oleva maa pindala kõige rohkem Lääne-Virumaal, koguni 630 hektari võrra, kuid sellest hoolimata on Lääne-Virumaal kaitstavaid alasid teiste maakondadega võrreldes suhteliselt vähe.

Maakonna pindalast on kaitse all 15,6 protsenti, väiksem on see number vaid Põlva-, Jõgeva- ja Järvamaal. Haljala vallas on kaitse all 41,3 protsenti territooriumist: 17,4 protsenti valla pindalast on range kaitse all ehk loodusreservaadid ning kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndid. Kõige väiksem on kaitsealuse maa osakaal Rakvere vallas (2,8 protsenti) ja Rakvere linnas (3,1 protsenti).

Kõiki kaitsealasid arvesse võttes jääb Lääne-Virumaa napilt alla Pärnumaale ja Harjumaale. Vaid nendes kolmes maakonnas ongi üle saja kaitseala.

Lääne-Virumaal on kümme looduskaitseala, 18 maastikukaitseala, neli uuendamata eeskirjadega kaitseala ning 70 kaitsealust parki või puistut. Lisaks on Lääne-Virumaal üks kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt ehk Pahnimägi, mille on kaitse alla võtnud Rakvere vald. Eestis on omavalitsuse kaitse all 23 ala.

Üksikobjektidena on Lääne-Virumaal looduskaitse all 40 puud, 19 kivi ning 16 muud objekti (allikad, paljandid, karst). 

Tagasi üles