Eesti sai esimese ujuva ilmajaama

Peipsi järve poi.

FOTO: Keskkonnaagentuur

Neljapäeval paigaldas keskkonnaagentuur Peipsi järvele uudse poijaama, mis hakkab mõõtma hüdroloogilisi ja meteoroloogilisi parameetreid jäävabal perioodil.

Poi-ilmajaam registreerib õhutemperatuuri, õhurõhku, tuule kiirust ja suunda ning selle multiparameetriline sond vee kvaliteedi näitajaid (hapnik, hägusus, pH, temperatuur jm). Olulisim muudatus võrreldes senise seirega on see, et mõõtmised on automaatsed, suure ajalise ja sügavustihedusega ning andmed hakkavad laekuma keskkonnaagentuuri kodulehele reaalajas. Seega on võimalik vee kvaliteedimuutusi jälgida pidevalt.

“Praegu käime Peipsil mõõtmisi tegemas kaks korda kuus ja me ei tea, millised muutused vee kvaliteedis on toimunud, miks ja milline võib olla muutusi põhjustanud allikas,” ütles keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk. “Uus poi on meile oluliseks lisainfoallikaks, et saada ülevaadet Peipsi järve vee kvaliteedist ning selles toimuvaid muutusi analüüsida. Poil asuv ilmajaam hakkab andma reaalajas ilmainfot, mis aitab kalameestel ohutumalt püügitegevust korraldada.” 

Tagasi üles