Tapa otsib linnakeskusele parimat arhitektuurilahendust

Tapa raudteejaam.

FOTO: Meelis Meilbaum

Tapa vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja arhitektuurivõistluse, mille käigus otsitakse Tapa linnakeskusele terviklikku nüüdisaegset lahendust, et luua inimsõbralik ja kvaliteetne avalik ruum linna südames.

EV 100 ja Eesti Arhitektide Liidu algatuse "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames korraldatavale arhitektuurivõistlusele Tapa linnakeskuse kujundamiseks oodatakse ideekavandeid 29. augustiks.

"Valla eesmärgiks on tuua kesklinna rohkem elu ja nüüdisaegseid ruume ajaveetmiseks, mis omakorda annaks hoogu kohaliku ettevõtluse ja kultuuri arengule. Praegu puudub kogu ala tervikuna käsitlev tulevikunägemus ning võistlusega soovime luua alale ühtse identiteedi, atraktiivsed kohtumis- ja olemispaigad ning inimsõbraliku tänavaruumi," selgitas Tapa linna eesmärke vallakunstnik, võistluse žürii liige Eele Ehasoo.

"Suure potentsiaaliga kesklinnaala on hetkel killustatud Keskväljaku ümbrus. Keskväljaku serva jäävad praeguseks kehvas seisus ajalooline äri-elamu, kauplus ja teised väiksemad asutused ning vallavalitsuse hoone. Ärid, asutused ja turuala võiksid tulevikus moodustada Keskväljakule sidusa ja sellega orgaaniliselt seotud raamistiku," lisas Ehasoo.

Algatuse "Hea avalik ruum" programmijuhi Kalle Vellevoo sõnul on viimastel aastatel juba valminud või praegu töös olevad projektid inspiratsiooniks nii kohalikele omavalitsustele kui ka Eesti arhitektidele Eesti avaliku ruumi mõtestamiseks ja uuele tasemele viimiseks.

"Sellest ajendatuna avasime "Hea avaliku ruumi" jätkuprojekti, mille raames saab uue hingamise veel mitu linnakeskust, millest üks on Tapa linnasüda. Loodame, et hea koostöö kultuuriministeeriumi ja rahandusministeeriumiga jätkub ning järgneval kolmel aastal saame programmi laiendada kokku kuni kahekümnele omavalitsusele," lisas Vellevoog.

Tapa linnakeskuse arhitektuurivõistlus korraldatakse riigi (kultuuri- ja rahandusministeeriumi) ja Tapa valla rahastusel ning Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel. "Hea avaliku ruumi" jätkuprogrammi raames viiakse 2019. aastal läbi neli arhitektuurivõistlust Tapa, Võsu, Paide ja Lihula keskuse uuendamiseks.

Tapa linnakeskuse arhitektuurivõistluse põhiala hõlmab Tapa raudtee- ja bussijaama ümbrust, Pikka, Jaama ja Sauna tänavat ning keskväljaku ala. Võistluse põhialasse jäävad ka 2015. aastal uuendatud Jaama park ning Sauna tänava ja Ambla maantee kesklinna ossa jääv uus teedevõrk. Võistluse mõjuala suurus on umbes 127 900 m² ning selle kontaktalasse jäävad linna peamised kultuuri-, kaubandus- ja toitlustusasutused.

Seni on EV 100 arhitektuuriprogrammi raames uue ilme saanud linnakeskused Tõrvas, Põlvas, Raplas ja Valgas. Tänavu valmivad lisaks Võru keskväljakule Kuressaare ja Elva linnakeskus ning Rakvere Pikk tänav.

Tagasi üles