Nädala kaja: eksminister pääseb puhtalt

Toomas Herm.

FOTO: Virumaa Teataja

Lõppeval nädalal pakkus palju kõneainet teade, et eksminister Marti Kuusikule on esitatud kahtlustus. Järgnevate selgituste arusaadavuse huvides toon paralleeli spordivõistlusega, kus rinda pistavad eksminister ja prokuratuur. Üks osa publikust tahab, et prokuratuur võidaks ehk suudaks tõendada Kuusiku süüd koduvägivallas, teine soovib, et kuldmedal riputataks eksministri kaela.

Kahtlustus on kriminaalmenetluse oluline osa ehk enne kui võidust rääkida, peab sportlane andma nõusoleku võistlusel osaleda. Kui rollid pole kriminaalprotsessis määratud, asjaga edasi liikuda ei saa. Rollid on kahtlustatav, kannatanu ja tunnistaja.

Kuusiku puhul tuleb kõne alla vaid kahtlustatava oma, mille prokuratuur andis talle alles siis, kui menetluse alustamisest oli möödunud üle kuu.

Pole kriminaalmenetluse seadustikku varem lugenud, sest see on rohkem prokuröride, kaitsjate ja kohtunike lektüür. Nüüd lugesin. Seal on kirjas, et protsessi osapooltele ei tohi põhjustada põhjendamatuid kannatusi. Kuusiku puhul teadis kogu riik, et on alustatud kriminaalmenetlust, samas polnud tal üle kuu aja selles mingit rolli.

Prokuratuuri raskused kahtlustuse esitamisel annavad alust oletada, et süüdistuse esitamisega ehk finaali jõudmisega pole samuti kerge.

Kahtlustuse esitamisega oleme saanud sportlaste nõusoleku võistlustel osaleda. Kahtlustus peab olema põhjendatud. Pikk mõtlemisaeg annab alust oletada, et prokuratuuril oli raskusi otsustamaks, kas võistlusel osaleda või mitte.

Sportlasele annab osalemine teatud õigused. Samuti kahtlustatavale. Portaal European Justice toob välja, et kahtlustataval on õigus taotleda juurdepääsu tõenditele, mis on olulised esitatud kahtlustuse sisu täpsustamiseks.

Teisisõnu on Kuusikul õigus teada, kes ta vastu tunnistasid. Nimetatud portaalis on kirjas, et prokuratuuril on õigus keelduda tõenditele juurdepääsu võimaldamisest, kui see võib oluliselt kahjustada teise isiku õigusi või kriminaalmenetlust.

Et mõlemad sportlased pääseksid finaali, on vaja esitada süüdistus. Põhjendatuse nõue kehtib nagu kahtlustuse esitamisegi puhul. Siin aga, nagu võistlusel, jahivad finaliste dopingukütid. Kriminaalmenetluses täidavad nende rolli kohus ja kaitsjad.

Prokuratuuri raskused kahtlustuse esitamisel annavad alust oletada, et süüdistust esitada ehk finaali jõuda pole samuti kerge. Ja kui jõutaksegi, siis ootavad seal ees juba kaitsjad ehk vandeadvokaadid. Kohtus aga, erinevalt spordivõistlusest, piisab positiivsest A-proovist.

Tagasi üles