Muuseumipäeval arutati väikemuuseumide võimalusi

Muuseumipäevalised kuulamas Marge Lepikut.

FOTO: Viru Instituut

Väike-Maarja muuseumi ja MTÜ Viru Instituut korraldatud muuseumipäeval Väike-Maarjas arutati koos omavalitsuste ja väikemuuseumide esindajatega ning koduuurijatega Virumaa kohalike muuseumide olukorda ja otsiti võimalusi koostööks.

Muuseumipäeval kõneldi Väike-Maarja muuseumi minevikust, olevikust ja tulevikust ning Väike-Maarja valla külaliikumisest. Tõdeti, et vallas on häid ettevõtmisi külade pärandi jäädvustamisel ja tutvustamisel: on teaberikkaid kodulehti, tegutseb muuseumisõprade selts, toimub rohkelt pärandit väärtustavaid ettevõtmisi ja üllitatakse koduloolisi trükiseid. Proovikiviks vallale on aga leida haldusreformi järel sobiv lahendus kahe endise kihelkonna kultuuripärandi kogumiseks ja esitlemiseks. Praegu toimib Väike-Maarja muuseum ennekõike Väike-Maarja kihelkonnamuuseumina, Simuna kihelkonna pärand asub aga Simunas ja Rakkes.

Vinni valla muuseumide olukorra kaardistamise ja tulevikuvisiooni väljatöötamise töörühm, kuhu kaasati Tallinna ülikooli üliõpilased, jõudis järeldusele, et seniselt süsteemitult esemete kogumiselt tuleb üle minna museaalide süsteemsele säilitamisele ja teemade järgi tutvustamisele, jõuda kokkuleppele muuseumiruumide asukohas ning need korda teha. Vinni valla muuseumide projekti juhtinud Sulev Lääne hinnangul võiks sellest saada üleriigiline pilootprojekt, sest pärast haldusreforme pole muuseumide olukord kiita mujalgi.

Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik ütles, et praegu puudub Lääne-Virumaal institutsioon, kes koondaks kokkusaamiseks ja infovahetuseks väikemuuseumid. “Haldusreformi järel tunnevad väikemuuseumid selle järele aga teravamalt vajadust kui varem. Väikemuuseumidel on oma roll täita koduloolise mälu talletajana. Sestap algatas Viru Instituut seltside ja omavalitsuste küsitlemise, et kaardistada Virumaal olevad väikemuuseumid, Virumaa kohtadega seotud koduuurijad ja teha info kättesaadavaks,” rääkis Lepik. Arutelusid jätkatakse sügisel.

Vinni vald on rikas muuseumide poolest.

FOTO: Viru Instituut

Tagasi üles