Halduskohus: Rakvere linn käitus Festheartiga õigusvastaselt ka sel aastal

Filmifestivali juht Keio Soomelt ütles, et on kohtuotsuse üle siiralt õnnelik ja tänulik.

FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Eile otsustas halduskohus tühistada Rakvere linnavolikogu selle aasta 30. jaanuaril tehtud otsuse, millega vähendas Rakvere linn ilma põhjenduseta toetust selle aasta sügisel toimuvale filmifestivalile.

Festheart küsis festivali korraldamiseks 1500 eurot, kuid volikogu eiras enda kehtestatud reegleid ja määras toetussummaks üksnes 300 eurot. Kohus pidas oma lahendis volikogu otsust õigusvastaseks.

Kaks nädalat varem tegi kohus niisuguse otsuse festivali rahastamata jätmise kohta 2018. aastal, käesoleva aasta filmifestivali puudutava lahendi puhul tuleb linnal tasuda ka puudu jäänud toetus.

Filmifestivali juht Keio Soomelt ütles, et on siiralt õnnelik ja tänulik. "Mul on hea meel, et meie jaoks olulises vaidluses võitsid taas õiglus ja inimõigused ning kohtus sai kinnitatud, et volikogu peab oma tegevuses lähtuma õigusaktidest, mitte eelarvamustest ja emotsioonidest. Samuti annab otsus lootust, et populismiga vähemustest üle sõitmine ei muutu normiks ja selle vastu on võimalik edukalt välja astuda," kõneles Soomelt.

Kohtuotsus puudutab sügisel, 4.–6. oktoobril toimuvat filmifestivali Festheart.

"Värske kohtuotsus selgitab sarnaselt 2018. aasta filmifestivali rahastamist puudutanud kohtuotsusega, et volikogul ei ole õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni hinnangutest, kui selline kord linnas kehtib," sõnas ​Eesti inimõiguste keskuse strateegilise hagelemise valdkonna eestvedaja Kelly Grossthal.

Vastavalt Rakvere linna enda kehtestatud reeglitele kaalub linna kultuurikomisjon iga esitatud taotlust ja esitab oma otsuse volikogule. Kultuurikomisjon hindaski kõiki taotlusi ning leidis, et filmifestival on igati toetust väärt. Sellest hoolimata otsustas linnavolikogu vähendada Festhearti toetust komisjoni ettepanekuga võrreldes 80 protsenti. Kõik teised taotlused kinnitati vastavalt kehtivale korrale ja kultuurikomisjoni ettepanekule. Kohus leidis, et selline volikogu lähenemine on formaalselt ja materiaalselt õigusvastne.

Nüüd peab Rakvere linn määrama filmifestivalile toetuse, mis neil jäi saamata. Lisaks mõistis kohus välja kulud advokaaditööle ja riigilõivule. Kohtuotsuse peale võib Rakvere linn esitada apellatsioonkaebuse Tartu ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles