Kohus käskis Rakverel Festhearti toetuse ennistada

Festhearti tarvas.

FOTO: Teet Suur

Halduskohus otsustas tunnistada õigustühiseks Rakvere linnavolikogu otsused 2018. ja 2019. aastast LGBTI filmifestivalile Festheart toetuse eraldamise kohta. Kui 2018. aasta otsuse puhul tagasiulatuvalt linnalt raha välja ei mõistetud, siis tänavu tuleb linnal toetada Festhearti toimumist kultuurikomisjoni ette pandud 1500 euroga, mitte aga 300 euroga, nagu oli otsustanud Rakvere linnavolikogu.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ütles, et 2018. aasta otsuse kohaselt ei olnud toetuse andmisest keeldumine piisavalt motiveeritud. “Eks meil tuleb nüüd mõelda, kas tuleb põhjalikumalt motiveerida või oma kehtivat regulatsiooni muuta,” lausus Juhkami.

Volikogu esimees lubas lähemalt uurida, mida põhjalikuma motiveerimise all silmas peetakse. Samas oli ta seisukohal, et volikogu liikmel peab olema otsustusõigus.

Tänavust toetust puudutavas otsuses märkis kohus, et kui volikogu on kehtestanud korra, siis on saadikul kaks võimalust: kas korda täita või seda muuta. Rakvere linnavolikogu ei teinud aga kumbagi ning jättis enda kehtestatud korra kohaselt Festheartile määratud 1500 euro suurusest toetusest alles 300 eurot.

Mihkel Juhkami ütles, et kultuurikomisjon ja volikogu peavad arutama, kas tänavust toetust puudutav otsus vaidlustatakse või mitte. Kohtu otsuse kohaselt peab linn eraldama Festheartile toetuse täies mahus, katma kohtukulud ja kultuurikomisjonil tuleb tühistada oma otsus Festheartist üle jäänud 1200 euro kandmisest sügisese toetusvooru taotluste rahuldamiseks.

Tagasi üles
Back