Kadrina vallavolikogu esimees Madis Viise.

FOTO: Meelis Meilbaum

Viimatisel Kadrina vallavoli­kogu istungil kolmapäeval, 26. juunil algatas volikogu Kadrina valla arengukava 2018–2035 muutmise.

Et arengukava saaks täiuslikum, ootab vallavalitsus vallaelanikelt ettepanekuid selle uuendamise kohta hiljemalt 10. augustiks. Täpsema info muudatusettepanekute tegemise kohta leiab Kadrina valla kodulehelt.