Heina tehes niida maaala servast serva

Katrin Uuspõld
Copy
Heinateol tasub olla hoolas, et loomadel-lindudel oleks võimalus põllumasinate eest ära minna.
Heinateol tasub olla hoolas, et loomadel-lindudel oleks võimalus põllumasinate eest ära minna. Foto: Kristjan Teedema

Keskkonnaamet kutsub loomadele talvesööta varuvaid põllumehi üles oma tööde tegemisel tähelepanelikkusele ning loodusega arvestamisele, sest praegu on paljudel rohumaadega seotud linnu- ja loomaliikidel poegade kasvamise aeg ning seetõttu ka võimalus, et põllumajandustehnika puutub kokku loomapoegadega.

Põllutööde tegemisel oleks mõistlik arvestada heinamaadel ettetulevate loomadega.

"Eesti niidetavatel aladel pesitsevad mitmed üha haruldasemaks muutuvad linnuliigid, näiteks rukkirääk, suurkoovitaja ja nurmkana. Majandatavatele rohumaadele satuvad sageli ka metskitse- ja halljänesepojad. Maaharija peaks olema heinateol hoolikas ning soovitavalt niitma maaala servast-serva- või keskelt-lahku-meetodil. Selline tegutsemisviis võimaldab vähemalt osaliselt lindudel-loomadel masinate eest taanduda ning säästab seeläbi põllumajandusmaastikele eriomast elusloodust," juhtis tähelepanu keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Samuti on soovitav valmistatud heina- ja silorullid rohumaadelt esimesel võimalusel piiritletud hoiukohtadesse koondada. See vähendab hiljem hinnalisest loomasöödast huvituvate ulukite, näiteks karude ja hirvede põhjustatud kahjusid loomapidajale.

"Eesti on väga rikas ja mitmekesine maa, kus looduslikud metsad ja sood vahelduvad põllumajandus- ja talumaastikuga. Elurikkuse hoidmise seisukohalt on väga olulised traditsiooniliselt majandatavad liigirikkad poollooduslikud kooslused, nagu niidud, puisniidud ja looduslikud karjamaad. Nende alade loodusväärtuste hoidmisel on võimalus

kaasa aidata igal põllumehel," rääkis Talvi.

Tagasi üles