Rakvere linn rekonstrueerib Raudtee tänava
Lisatud eelviimane lõik.

Rakveres algas Raudtee tänava ümberehitus.

FOTO: Kristel Mänd

Sel nädalal algasid ehitustööd Raudtee tänaval. Rakvere linnavalitsus sai tänavu talvel majandusministeeriumilt 150 000 eurot toetust Raudtee tänava kui transiiditee rekonstrueerimiseks.

Investeeringutoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi, kelle teelõikudel tekivad lisakulutused, mis on tingitud täiendavast liikluskoormusest.

Rakvere linnavalitsuse teedeinseneri Lennart Korbe sõnul rekonstrueeritakse ehitustööde käigus ligikaudu 500 meetri pikkune teelõik, mis ulatub Nortsu tee ja Raudtee tänava ristmikust Arkna tee kurvini. "Tööde käigus rajatakse kõnniteed ja paigaldatakse äärekivid. Uue asfaltkatte saab sõidutee, samuti lahendatakse tööde käigus sademevee ärajuhtimine," loetles Korbe.

Kõnniteed ehitatakse teatud lõikudel kahele poole teed, Kuusakoski AS-i poolsel küljel Nortsu teest Raua tänavani ja raudteepoolsel küljel Arkna teest kuni viiekümne meetri kaugusele raudtee ülesõidukohast. Tööde käigus rajatav kõnnitee ületab haruraudtee ja see eeldab ehitamisel eritingimusi.

Ümberehitamise käigus korrastatakse Raua tänava ots ehk mahasõit Raudtee tänavalt Kuusakoski AS-i suunas. Praegu on mahasõit väga kehvas seisus ja vihmaste ilmadega vee all. 

Rakvere linnapea Marko Torm märkis, et viimati korrastas linn riigi kaasabil linna läbiva riikliku transpordisõlmena 2014. aastal Arkna tee. Seejärel plaaniti korrastada Arkna teelt algav Raudtee tänav ja projektitaotlus esitati mitmel eelnevalgi aastal. "Sel aastal saime pärast viie aasta pikkust kavandamist toetuse ja saame projekti ellu viia. Pärast tänava rekonstrueerimist muutub liiklemine oluliselt turvalisemaks ja mugavamaks nii liiklejatele kui ka jalakäijaile," rääkis linnapea. "Peame iga linna euro üle arvestust ja võimalusel püüame alati taotleda eelarvevälist rahastust. Nii nagu eelmisel aastal renoveerisime riigi raha kaasates Kasarmu tänava," lisas Torm.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami aga täpsustas, et vahepealsetel aastatel raha sellest programmist ei saadud, kuna programmi lihtsalt polnud olemas. "Kadri Simsoni majandusministriks saades avati selline meede taas ja pärast umbes aastast eeltööd me sel aastal selle raha ka saime. Eelmise aasta eraldis läks Kasarmu tänavale ja rohkem kui ühele objektile aastas me ei saagi praeguste reeglite järgi raha taodelda," kõneles Juhkami.

Tööd teeb AS Domus Teed ja objekt valmib eeldatavalt septembri keskpaigas.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles