Teaatrimajale pandi nurgakivi

Rakvere teatrimaja nurgakivi asetamine 28. juulil 1929.

FOTO: SA Virumaa Muuseumid

Uue teaatrimaja ehitamine Rakveresse on teostumas. Juba mõne aja eest tehti ehitustöödega algust ning pühapäevaks, 28. juuliks oli ehitus niivõrt kaugel, et Rakvere kultuurtempli nurgakivi panekut pidulikult võidi pühitseda. Piduliku toimingu ajaks, kl. 7 õhtul, oli umbes tuhandepealine rahvahulk kogunud uue teaatrimaja müüride juurde.

Peale vaimuliku nurgakivi õnnistamise talitust õp. A. Alveri ja preester Tamme poolt kandis Rahvamaja ja Hariduse seltsi sekretär hra Lipp ette nurgakivisse asetatava akti sisu. Nagu harilikult, asetati nurgakivisse teateid praegusest riigikorrast ja valitsuse koosseisust, kohaliku omavalits. ja seltsi tegevusest, ajalehtede üksiknumbrid ja praegu käimas olevad metallrahad, mis kõik plekk rulli asetatud.

Sütitava kõne peab seltsi esimees kirjanik Jakob Liiv, kandes ette ka teaatrimaja nurgakivi asetamisele pühendatud luuletuse, mille järele asetab paigale esimese nurgakivi lootusega, et uues teaatrimajas saab kõlama vägev Eesti laul ning elama Eesti vaim ja meel. Järgnevad tervitused Rakvere linnapealt ja teistelt esindajatelt, millele järgneb J. Liivi lõpusõna. J. Liivi kõne järele kõlab vägevalt hümn. Pärast asetavad nurgakivi veel üks väike laps ja mitmed teised isikud ning lõpuks hoone ehitustöölised.

Tervitusi olid saatnud riigivanem O. Strandman, riigikogu esimees K. Einbund, sotsiaal- ja haridusminister J. Hünerson ja rida teisi isikuid ning organisatsioone.

Peale nurgakivi asetamise toimingut valgus rahvas aeglaselt laiali. Osa rahvast suundus Rahvaaeda kontserdile, osa läks Rahvamajasse nurgakivi paneku puhul korraldatud koosviibimisele.

Teaatrimaja nurgakivi on asetatud. Võib ainult soovida, et uus teaatrimaja peagi tõuseks Rakvere linnale iluks ja tervele Virumaale kultuuriliseks hüveks.

Virumaa Teataja, 30. juuli 1929

Tagasi üles