Väike-Maarja kutsub arutlema arengu üle

Väike-Maarja valla vapp.

FOTO: Väike-Maarja vald

Väike-Maarja vallavalitsus avalikustab omavalitsuse järgmise seitsme aasta arengukava ja nelja aasta eelarvestrateegia eelnõu.

Alates augusti keskpaigast toimub mõlema üle neli avalikku arutelu: Kiltsis, Simunas, Väike-Maarjas ja Rakkes, kuhu oodatakse inimesi kaasa rääkima ning oma mõtteid avaldama. Materjalidega saab kuni 25. augustini tutvuda vallavalitsuse kodulehel ning kantseleis.

Samaks ajaks oodatakse ka kirjalikke põhjendatud ettepanekuid.

Tagasi üles