R, 22.09.2023

Moe külla tuleb uus kaugküttepiirkond

Aivar Ojaperv
, ajakirjanik
Facebook
Comments
N.R. Energy katlamaja Tapal Üleviste tänaval.
N.R. Energy katlamaja Tapal Üleviste tänaval. Foto: Erakogu

Regionaalne soojatootja OÜ N.R. Energy kavandab koostöös Moel tegutsevate ettevõtetega rajada Moe külasse soojusenergia koostootmisjaama ja luua uue kaugküttepiirkonna. Moe koostootmisjaam ühendatakse varustuskindluse suurendamiseks ka Tapa Üleviste tänava katlamajaga.

Moele on plaanide järgi kavas rajada uus, üheksamegavatise võimsusega koostootmisjaam, mis hakkab asuma endise piiritusevabriku territooriumil. Sooja tootmiseks kasutatakse keskkonnasõbralikku taastuvenergiat ehk puiduhaket. Plaanide järgi 2020. aasta sügisest käivituv soojamüük hakkab toimuma läbi uue soojustorustiku. Uue kaugküttepiirkonna loomine ja ühendustrassi loomine läheb maksma umbes kolm miljonit eurot.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisler lausus, et uus tootmisüksus parandab soojusenergia varustuskindlust Tapa vallas ning loob eelduse toasooja hinna edasiseks languseks. "Moe kaugküttepiirkond lisab Tapa valla soojatarbijatele kaasaegse ja keskkonnasõbraliku võimaluse hoonete kütmiseks," lausus ta N.R. Energy pressiteenistuse vahendusel. "Tapa ja Moe vahele loodav ühendustorustik suudab kanda soojusenergiat üle mõlemas suunas, mis tähendab, et kui üks katlamaja peaks rivist välja langema, tagab teine katkematu soojusvarustuse mõlemas piirkonnas. Moe koostootmisjaama ühendamine Tapa Üleviste tänava katlamajaga parandab seega ka Tapa kaitseväelinnaku soojatootmise varustuskindlust," lisas Ahto Tisler.

Moe endise piiritusevabriku territooriumil tegutsevad ettevõtted Moe OÜ ja Moe Õllevabrik OÜ ning Moe Mõis MTÜ on esimeste klientidena huvitatud uue kaugküttevõrguga liitumisest, kuid huvilisi on veelgi.

Nimetatud kolmega omanike kaudu seotud ES Bioenergia OÜ esitas Tapa vallavalitsusele taotluse uue kaugküttepiirkonna moodustamiseks juuli keskel. "Uue, keskkonnasõbraliku koostootmisjaama rajamisest võidavad otseselt nii Moe kui laiemalt ka Tapa elanikud ja ettevõtted," selgitas ES Bioenergia juhatuse liige Sven Ivanov.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles