Mida teha, kui ei saanud kooli sisse?

Kui kooli uks suletuks jäi, pole tarvis meelt heita. Võimalusi on küll.

FOTO: Laila Kaasik

Paljudele gümnaasiumilõpetajatele on suvi ärev aeg, oodatakse infot, kas on saadud soovitud kooli ja erialale sisse. Sageli on populaarsematele erialadele konkursid suured ning võib juhtuda, et soovitud erialale esimesel korral õppima ei pääse. Mida teha, kui esialgne plaan tuleb ümber muuta? Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid pakuvad ideid, mille abil oma järgmisi samme kavandada.

Lisavastuvõtt

Nii mõneski koolis toimuvad sügisel veel lisavastuvõtud. Enamasti on tegemist kutsekoolidega ning erialadega, kuhu ei olnud esimesel korral loodetud arv sisseastujaid. Samuti võivad mõned esialgu vastu võetud õpilaskandidaadid loobuda õpingutest ja pingeridades tahapoole jäänutel tekib uus võimalus. Kindlasti tasub seda varianti kaaludes valida eriala, mille vastu on endal huvi. Õppeasutusi ning õpetatavaid erialasid on mugav otsida ja võrrelda haridusportaalis edu.ee. Kutsekoolide kohta leiad täiendavat infot ka kutseharidus.ee lehelt.

Talvine vastuvõtt

Paljudes kutse- ja kõrgkoolides toimub jaanuaris talvine vastuvõtt. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Enamasti on see info üleval novembri lõpuks, kuid soovitame koolidega juba nüüd ühendust võtta ning uurida, millistel erialadel nad talvel vastuvõtu korraldavad.

Avatud õpe või tasemeõppe ained täiendusõppena

Paljusid erialasid on võimalik õppima asuda ka avatud õppes, mis on küll enamasti tasuline, kuid vastuvõtuperiood on sageli pikem ning õpingud paindlikumad. Teine võimalus on hakata läbima tasemeõppe aineid täiendusõppena. See aitab õpilasel end ette valmistada järgmiseks sisseastumiseks ja samas on lihtne kombineerida õpinguid töötamisega. Hiljem on võimalik juba läbitud ained VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise süsteemi) abil üle kanda ning uuesti neid enam läbima ei pea. Paindliku õppe võimalusi tutvustatakse ülikoolide kodulehtedel.

Tööle

Alati on võimalus aasta pühendada töömaailmaga tutvuse tegemiseks. Kuid kasulik on meeles pidada, et statistika kohaselt leiavad erialase hariduseta inimesed sageli tööd ennekõike lihttöölistena, seega tasub kaaluda ka kutseoskuste omandamise plaani. Võimalusel soovitame valida ettevõtte, mis tegutseb töötajale huvipakkuvas valdkonnas, kust ta saab teadmisi ja tuge ka edasiste õpingute kavandamiseks. Tasub uurida ka töökohapõhise õppe võimalusi. Töötukassa ja Tööelu portaalis on vajalikku infot, kuidas ja kust tööd otsida, kuidas tööle kandideerida ning kuidas töömaailmas hakkama saada.

Ettevõtlus

Palgatöö pole ainus võimalus raha teenida, sest end teostada ja rakendust leida on võimalik ka ettevõtlusega tegeledes. Kui noorel juba on mõni idee, mille käivitamiseks jagub aega ja energiat, saab ta vajadusel tasuta nõustamist maakondlikest arenduskeskustest. Täpsem info ettevõtlusega alustamise kohta on leitav ettevõtluse arendamise sihtasutuse kodulehelt.

Töötuna arvele võtmine

Töö otsimiseks on mitmeid võimalusi, aga kindlasti tasub kasutada ka Eesti Töötukassa tuge. Töötukassa saab noorel aidata sobivat töökohta leida ning juhendab tööle kandideerimisel. Lisaks pakutakse seal vajadusel mitmeid tugiteenuseid, nagu koolitus, tööpraktika ja muu selline. Kui töölesoovija on 17–29-aastane, kuid tal pole erialast haridust ega töökogemust ning töö leidmine võtab oodatust kauem aega, saab tööandja tema tööle võtmiseks kasutada teenust "Minu esimene töökoht". Selle teenuse puhul taotleb tööandja töötukassalt palgatoetust noore tööle võtmiseks.

Ajateenistuskohustus

Noormehed peavad oma karjääriplaani sobitama ka ajateenistuse läbimise. Võibolla on just nüüd sobivaim aeg? Ka 18–27-aastastel naistel on võimalus omal soovil ajateenistusse astuda. Eriti tasub kaaluda seda varianti neil neidudel, kes näevad kaitseväeteenistuses oma tulevast elukutset. Kogu informatsioon ajateenistuse kohta on kaitseressursside ameti kodulehel.

Vabatahtlik töö Eestis

Alati võib enda aega sisustada vabatahtlikku tööd tehes, näiteks noorte-, sotsiaalkeskuses ja külaseltsis abistades, kodutute loomade varjupaigas loomade eest hoolitsedes või Eesti looduse heaks tegutsedes. Võimalusi on palju. Info vabatahtliku töö ja võimaluste kohta on vabatahtliku töö infoväravas.

Maailma avastama

Noortele on mitmesuguseid pikemaid ning lühiajalisemaid programme ja projekte, mis võimaldavad saada välismaal õpirände kogemuse. Näiteks Euroopa vabatahtlik teenistus, lapsehoidjana töötamine, seljakotiga Austraalias (või mujal) töötamine ja rändamine, noorsoovahetusprojektis osalemine vms. On nii tasuta kui ka enda finantseeringuid eeldavaid võimalusi. Enamasti vajavad need eelnevat ettevalmistusaega Eestis. Kuid aasta on piisavalt pikk aeg, ning kui nüüd alustada, miks siis mitte aasta teises pooles juba minna? Vajalik info nende võimaluste kohta on Rajaleidja lehel Euroopa-pakkumiste osas.

Järgmiseks sisseastumisperioodiks valmistumine

Kui eriala ja kooli valik on veel kord läbi mõeldud, tuleb seejärel planeerida järgmiseks sisseastumisperioodiks valmistumise samme. Seda on võimalik teha paralleelselt eelnevalt nimetatud tegevustega. Soovitame lugeda vastava valdkonna kirjandust, kasutada tudengivarjuvõimalust, rääkida selles valdkonnas töötavate inimestega ning teha samal alal vabatahtlikku või tasustatud tööd. Mõningad koolid organiseerivad ka õppeaasta jooksul sisseastumiskursusi (näiteks Eesti kunstiakadeemia), vajadusel tuleb ette valmistada läbimõeldud portfoolio. Alati on võimalik teemakohaseid kursusi läbida mõnes koolituskeskuses, rahvaülikoolis, täiendõppekeskuses vms. Muidugi arvestades seda, et kursused on enamasti tasulised.

Karjäärispetsialistiga plaanide arutamine

Kindlasti soovitame enda võimalusi ja soove arutada karjäärispetsialistiga, et sobivaim plaan kokku panna. Eesti töötukassa karjääriteenused on kõigile noortele ja täiskasvanutele tasuta, vaja on vaid aeg kokku leppida. Sobivat aega on kõige mugavam broneerida läbi e-töötukassa, logides sisse ID-kaardiga. Kokkuleppel karjäärispetsialistiga on võimalik edasisi plaane arutada ka kodust lahkumata, e-kirja või Skype'i teel.

Kõige tähtsam on säilitada rõõmus meel ja positiivne suhtumine. Ei ole olemas möödapääsmatuid olukordi – mitte midagi ei juhtu, kui sel aastal ei õnnestu huvipakkuvale erialale sisse saada, see võib õnnestuda järgmisel aastal. Mujal maailmas on üsna levinud komme, et teadlikult võetakse aasta vabaks ning proovitakse selle aasta jooksul välja mõelda, mida oma tulevikuga peale hakata.

Tagasi üles