Erametsaliit hoiatab petturite eest

Metsaraie. Foto on illustratiivne.

FOTO: Sille Annuk/Postimees

Erametsaliit teavitab petuskeemist, mille abil on vähemalt ühel metsaomanikul tema enda teadmiseta mets maha raiutud. Teisel juhul on metsaomaniku nimel, kuid tema enda arusaamiseta esitatud metsateatis lageraie tegemiseks suuremal osal temale kuuluvast metsakinnistust.

Eesti Erametsaliidu tegevjuhi Andres Talijärve sõnul ei ole konkreetsete juhtumite kohta täielikku infot, mistõttu ei teata, milliseid tehinguid metsaomanikud enda arvates sõlmisid. "Kuid kuna konkreetsed juhtumid olid just eakamate metsaomanikega, kellel selliste tehingutega varasem kokkupuude puudub, tundub olukord piisavalt ohtlik, et ka avalikult häirekella lüüa," selgitas ta.

Metsaomanikele on jäetud mulje, et nende maale planeeritakse rajada uus elektriliin, ning sel ettekäändel survestatud neid metsaga tehinguid tegema ja raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepinguid sõlmima. Samuti on metsaomanike teadmata nende nimel esitatud metsateatisi ja sõlmitud lepinguid ning metsas tehtud raieid.

Kohalikust omavalitsusest uurides selgus, et kõnealusele maaüksusele planeeritud elektriliinide kohta valda informeeritud ei ole.

Andres Talijärv selgitas, et elektriliine planeeritakse üld- või detailplaneeringuga ja maaomanikud peaksid sellistest protsessidest juba varakult teada saama. Võrguettevõtjad sõlmivad uute liinide rajamisel metsaomanikega notariaalse servituudilepingu, milles on kirjeldatud mõlema poole õigused, kohustused ja ka tehnovõrgu talumistasu maksmise alused. "Sellisel kujul, nagu nende juhtumite puhul kirjeldatud, liinide rajamist ei planeerita ega maaomanikega ei kommunikeerita," ütles ta ja kutsus metsaomanikke üles ettevaatlikkusele.

Kui metsatehingute seaduslikkus tekitab kahtlusi, soovitab erametsaliit nõu küsida kohalikust metsaühistust.

Tagasi üles