Mihkel Juhkami tegeleb seadusloomega

Mihkel Juhkami.

FOTO: Meelis Meilbaum

Linnade ja valdade igapäevatööd reguleeriv kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) on vastu võetud 1993. aastal ning see on hoolimata tõigast, et seadust on pea sada korda muudetud, ajale selgelt jalgu jäänud. Sestap kutsus rahandusministeerium kokku eksperdikomisjoni, et KOKS-ile uus nägu ja sisu anda.

Rahandusministeerium moodustas komisjoni juunis, juba kevadel oli oma töörühma, mida juhib Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami, loonud Eesti Linnade ja Valdade Liit. Rahandusministeeriumi eksperdikomisjoni kuuluvadki kõik üheksa liidu töörühma liiget ja neile lisaks üheksa riigi esindajat.

Mihkel Juhkami rääkis, et taasiseseisvunud Eesti algusaegadel, mil KOKS välja töötati ja vastu võeti, polnudki Eestis õigupoolest inimesi, kes õigesti aru said, mis asi kohalik omavalitsus üldse on. “Hoolimata lugematutest muudatustest ei reguleeri KOKS ikka kõike lõpuni ja muudatuste tõttu on ka selle seaduskeel väga ebaühtlane,” kõneles Juhkami.

“Tänu haldusreformile on meil täna üleeestiliselt oluliselt võimekamad omavalitsused, kui olid veel mõne aasta eest,” ütles eksperdikomisjoni juhtiv riigihalduse minister Jaak Aab.

“Neil on oskusi, teadmisi ja vahendeid, kandmaks veelgi vastutusrikkamaid ülesandeid, kui nad on seda siiani teinud. Seda väärtuslikku ressurssi tuleb ära kasutada, andes neile kui kohaliku elu asjatundjatele suuremat valiku- ja otsustusvabadust piirkondliku elu korraldamiseks. Seetõttu oleme algatanud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoni, et koostöös laia ringi valdkonna ekspertidega kaardistada omavalitsuste korraldusega seotud seaduste muutmise vajadused.”

Mihkel Juhkami nentis, et riigi esindajad lootsid ehk pisut lihtsamalt pääseda, kuid tegelikult on töö väga mahukas. “Selge on, et seaduse tekst saab praegusest ikka väga erinev olema,” lausus Juhkami.

Vastavalt valitsuse tegevuskavale peab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus valmima järgmise aasta jooksul. Seaduse eelnõu on kavas viia riigikogusse aastal 2022.

“Veel ei ole selge, kas tuleb uus seadus või seaduse muutmise seadus,” täpsustas Mihkel juhkami.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles