Noored on muutunud kanepi legaliseerimise küsimuses skeptilisemaks

Kas seadust tuleks muuta?

FOTO: Graafika

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi igaaastasest väärtushinnangute uuringust selgub, et aastaga on 18–24-aastaste noorte seas vastuseis kanepi legaliseerimisele kasvanud.

Kui möödunud aasta jaanuaris tehtud uuringu põhjal pidas 49 protsenti noorimast vanusegrupist kanepi legaliseerimist pigem vastuvõetamatuks, siis tänavu jaanuaris oli sama vanusegrupi osakaal kasvanud 65 protsendini. Uuringud tegi 18-aastaste ja vanemate Eesti vabariigi kodanike seas Turu-uuringute AS. 

Kanepi legaliseerimise tõttu mitmes riigis on see teema ka Eestis muutunud järjest päevakajalisemaks. Sellest tulenevalt avaldab Ühiskonnauuringute Instituut, millised on Eesti inimeste, sealhulgas noorte, hoiakud nimetatud küsimuses. 

Alates 2016. aastast igal aastal tehtavas väärtushinnangute uuringus on alati ka küsimused kanepi tarvitamise ja legaliseerimise kohta. Kanepi legaliseerimise vastuvõetavuse kohta palutakse inimesel anda oma hinnang punktiskaalal 1–10. Kui inimene valib skaalal ühe punkti, siis see tähendab, et kanepi legaliseerimine on tema jaoks täiesti vastuvõetamatu ning kui valib 10, siis seda, et see on tema jaoks täiesti vastuvõetav. Tulemuste tõlgendamisel võib jagada skaala pooleks ja öelda, et oma hoiakute kirjeldamiseks 1–5 punkti valinud on pigem kanepi legaliseerimise vastased ning 6–10 pigem pooldajad. Kuna küsimuse sõnastus viidi praegusele kujule alates 2018. aasta uuringust, kajastatakse siinkohal vaid viimase kahe aasta uuringutulemusi.

Nende vastajate osakaal, kes peavad kanepi legaliseerimist pigem vastuvõetamatuks

 20182019
Kõik vastajad78%79%
18–2449%65%
25–3472%76%
35–4983%81%
50–6484%84%
65–7484%89%
75 ja vanemad88%86%

Kui 2018. aasta uuringu põhjal oli noorimast vanusegrupist veidi alla poole ehk 49 protsenti vastajatest kanepi legaliseerimise vastu, siis 2019. aasta uuringu põhjal on see näitaja 65 protsenti. Ülejäänud vanusegruppides olid mõlemal aastal kanepi legaliseerimist pigem vastuvõetamatuks pidajad selges ülekaalus. 

"Selle aasta jaanuaris läbi viidud uuringu põhjal võib öelda, et ka enamik 18–24-aastaseid noori on kanepi legaliseerimisele pigem vastu," kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Peeter Espak. "Raske on öelda, miks on antud grupis vastuseis aastaga kasvanud, kuid see muutus paistab olevat reaalne, kuna paljudes teistes küsimustes, nagu kooseluseadus, samasooliste abielu või immigratsioon, on noorimate vastajate hoiakud muutunud samal ajal liberaalsemaks ning üldiselt on tegemist kõige liberaalsema grupiga antud uuringus," selgitas ta. 

Uuringud tegi Turu-uuringute AS 2018. ja 2019. aasta jaanuaris ning nende raames küsitleti silmast silma vastavalt 786 ja 1004 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Tagasi üles