Marti Kuusik soovib riigilt hüvitist

Marti Kuusik soovib riigit 31 458,36 eurot hüvitist.

FOTO: Meelis Meilbaum

Marti Kuusik esitas halduskohtule kaebuse, milles taotleb peaminister Jüri Ratase 30. aprilli kirja õigusvastasuse tuvastamist ehk palub tuvastada, et ta vabastati ametist peaminister Jüri Ratase ettepanekul, ning palub välja mõista kahjuhüvitise kuue kuu ametipalga ulatuses ehk 31 458,36 eurot.

Tallinna halduskohus peab perevägivalla skandaali tõttu väliskaubandus- ja IT-ministri ametist tagasi astunud Marti Kuusiku rahanõudes riigi vastu eelistungi 15. oktoobril.

Marti Kuusiku esindaja on vandeadvokaat Küllike Namm ning valitsust esindab vandeadvokaat Martin Triipan.

Kuusik esitas peaminister Jüri Ratasele avalduse ministriametist tagasiastumiseks 30. aprillil ning teatas toona, et astub ministriametist tagasi valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides.

"Esitasin erakonna esimehele Mart Helmele ja peaminister Jüri Ratasele avalduse ministriametist tagasiastumiseks. Kinnitan jätkuvalt, et minu vastu esitatud süüdistused on laim – ma ei ole vägivallatseja," teatas Kuusik toona.

"Loobun ministriametist mitte selle tõttu, et süüdistused minu vastu oleks tõsi, vaid vastupidi, selleks, et keskenduda enda kaitsmisele kriminaalasjas ja oma hea nime taastamisele," teatas Kuusik.

Peaminister Jüri Ratas on varem kinnitanud, et vaid päeva väliskaubandus- ja IT-ministri ametis olnud Marti Kuusikul puudub õigus hüvitisele.

"Vastab tõele, et õigust hüvitisele ei ole – see tuleneb vabariigi valitsuse seadusest, kui minister astub tagasi omal soovil," selgitas Ratas.

Tema sõnul oli ta nõupidamisel, kus Kuusik ütles, et on otsustanud tagasi astuda, ning sellel kohtumisel ei lubanud keegi talle mingit hüvitist. "Samas on Eesti demokraatlik riik ja inimesed saavad nõudeid esitada. Ja kui neid nõudmisi ei täideta, siis on inimestel õigus pöörduda kohtusse," märkis Ratas.

Kuusiku ministriks saamisel paisati ajakirjanduses üles kahtlused tema vägivallatsemise kohta oma naisega, mistõttu politsei käivitas asjaolude selgitamiseks kriminaaluurimise.

Samas päädis uurimine talle süüdistuse esitamisega kehalises väärkohtlemises.

Viru maakohus peab Kuusiku perevägivalla süüasjas eelistungi 10. oktoobril. Eelistungil lahendab kohus taotlusi ja määrab istungite ajad.

Tagasi üles
Back